Silkeborg Fiskeriforening

Årskonkurrencen 2024

Så er Årskonkurrencen 2024 skudt i gang. Læs mere om konkurrencen og hvordan du deltager her.

Det er muligt at se den aktuelle stilling under konkurrencen på denne side. Stillingen opdateres hver gang en deltager indrapporterer en fangst.


Foredrag med Frank Sjøgreen

Frank fotalte om en af hans helt store passioner, som er Put & Take fiskeri.

I løbet af aftenen dykkede vi ned i hvilket grej, agn og metoder man kan anvende til denne form for fiskeri. Der var selvfølgelig også tips og tricks til de forskellige ørredarter.

Klik på billederne for at se dem fuld størrelse.


Billeder fra stør/ørredturen til Herning Fiskepark

Lørdag den 30. september 2023 havde Silkeborg Fiskeriforening inviteret medlemmerne på en stør/ørredtur til Herning Fiskepark. Se billederne samt Frank Sjøgreens video fra turen her.


Beretning fra bestyrelsen

I bestyrelsen har der det sidste stykke tid efter om konstitueringen været en del punkter som skulle samles op. Dette er er foregået løbende i takt med at foreningen er blevet drevet. Læs mere…


Information vedrørende juniorer og forsikringer

Silkeborg Fiskeriforening har efter gennemgang af vores forsikringsdækning denne relevante information til vore juniormedlemmer.

Juniormedlemmer er ved klubaftener ikke dækket af Silkeborg Fiskeriforenings forsikring, da det er ikke muligt for foreningen at dække deltagerne under vores forsikring. Juniorer skal derfor sikre sig, at de er dækket for uheld og skader under deres egen ulykke/fritidsforsikringer.

Ved spørgsmål vedrørende dette kan der rettes henvendelse til Michael Nielsen eller Frank Schmidt.


Bliv medlem

Læs her hvordan du bliver medlem.


Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand

Læs mere på fiskepleje.dk og Fredningstider & mindstemål.


Udbrud af fiskesygdommen IHN i Danmark

Ørreder i et dambrug i Sydjylland er ramt af fiskesygdommen IHN. Det er første gang, sygdommen er konstateret i Danmark. Yderligere information kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside:


Rejsegilde for den nye bådhal

Onsdag den 26. maj 2021 var der rejsegilde i forbindelse med byggeriet af den nye bådhal på Nylandsvej.Se flere billeder her.


Nyheder fra Fangstjournalen

Som noget nyt har vi tilføjet muligheden for at læse nyheder fra fangstjournalen.dtu.dk på vores hjemmeside. Du finder nyhederne under menupunktet “Fangstjournalen” eller i panelet i højre side af dette vindue.


Fangstjournalen

Fangstjournalen har fået produceret en række små reklamefilm. En af disse handler om geddefiskeri og tager udgangspunkt i en bruger, som fisker i et af Silkeborg fiskeriforenings fiskevande: https://vimeo.com/528489150.


Lånerkortsordningen går elektronisk

Silkeborg Fiskeriforening har aftaler med andre klubber om udveksling af fiskekort som medlemmerne kan låne, hvis man vil ud at fiske i de andre foreningers vande.

Hidtil har man skulle bestille og afhente kortene hos kassereren, men fra den 1. marts skal man selv booke lånerkortene i foreningens bookingsystem, som man kan finde under selvbetjeningen. Læs mere…


Fælles vision for en løsning ved Tangesø

Kære medlemmer

Miljø ministeriets arbejdsgruppe er nu i den afsluttende fase.

I arbejdsgruppen tegner der sig et flertal for en løsning der indbefatte en bevarelse af Tange sø og etablering af et langt omløb.

Med dette som udgangspunkt har vi det sidste stykke tid drøftet perspektiverne i en sådan løsning med Foreningen til bevarelse af Tange sø og Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening.

Resultatet af vores drøftelser er en fælles vision for en mulig fremtidig løsning. Essensen i vores fælles ambition er en løsning ved Tange Sø som kan være med til at udvikle og løfte hele lokalområdet.

Løsningen skal sikre og videreudvikle områdets eksisterende værdier samtidig med at nyt tilføres. Vores fælles udspil kan i læse i vedhæftede, hvilket også er sendt ud til pressen.

Det er nu tid til at se fremad og arbejde sammen om at sikre en god løsning for fisk, sø, værk og alle de andre interesser der er i spil.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
19. februar 2021


Dagkortkøber fik sit livs første sandart

Sandart fra Gudensø
Sørens flotte sandart fra Gudensø.

Søren fra Brande fik sit livs første sandart, da han gæstede Gudensø. Sandarten var 81 cm lang og vejede 6 kg. Efter endt fotografering blev den genudsat, så den forhåbentlig kan være med til at øge den spinkle bestand.


Nye broer i 2020

Ny bro ved Ivershave.
Den nye bro ved Ivershave set fra land.

Hen over foråret og sommeren er en af Silkeborg Fiskeriforenings broer, Ivershave, blevet gjort større og mere familie- og børnevenlig, når det drejer sig om fiskeri fra land.

De af Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer, der også er medlem af bådafdelingen, har også fået bedre adgang til båden, da det nu skulle være mere sandsynligt, at komme ud på broen uden først at skulle igennem vand, når vi ellers ikke er ramt af ekstremt høje vandstande i Gudenå systemet.

Broen er ejet af Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune.

Platformen på den nye bro ved Ivershave.

Derudover er der også lavet en platform i Brassø ved Myrehus. Denne platform er lavet for at AQUA Silkeborg kan tage børn med ud og fiske med net i forbindelse med undervisning i vandmiljø, vandpleje og livet i vandet. Broen ejes af NST (Naturstyrelsen). Denne platform er meget familievenlig. Der må fiskes fra den.

En tak til Karlo Jespersen, for formidling og billeder.

Ny bro ved Myrhus
Den nye bro ved Myrhus.

HUSK AT TAGE DIT AFFALD MED DIG hver gang du har været ude at nyde det frie liv i naturen. En rede bygget af plastik, slikpapir og tovrester er ikke køn.

Knæk og Bræk
Pia Mogensen
Formand


Nyheder fra Fiskepleje.dk

Som noget nyt har vi tilføjet muligheden for at læse nyheder om fisk i vandløb, søer og havet fra Fiskepleje.dk på vores hjemmeside. Du finder linket til nyhederne i panelet i højre side af dette vindue. Vil du have nyhederne direkte på mail, kan du også tilmelde dig Fiskepleje.dk’s nyhedsbrev.


Lokaleudvalget maler container

Maling af container

Lokaleudvalget maler containeren ved foreningens lokaler på Nylandsvej 70 (Klik på billedet for at se en stor udgave).


Ny bro ved Kærvej

Klik på billedet for at se stor udgave.

Ifølge aftale med ejeren af broen ved Kærvej i Lysbro, så har 6 mand fra Silkeborg Fiskeriforenings lavet en ny bro. Det er arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg, der har søretten og ejer broen og de betaler materialer til broen mod vi så udfører arbejdet.

Det er jo en fin aftale og holdet var Karlo Jespersen, Kurt Hansen, Ari Armand, Lars Peter Ø Hansen, Peter Kristensen og Svend Aage Severinsen.


Nyt fiskevand i Mossø

Det er en rigtig stor fornøjelse, at vi kan fortælle, at der er indgået en aftale med den Katolske kirke i Danmark og Silkeborg Fiskeriforening, der giver os godt 60 ha ekstra fiskevand i den vestlige ende af Mossø. Aftalen er gældende fra 1. juni. Læs mere…


Mænd fiskede ulovligt

Torsdag den 28. marts blev to mænd grebet på fersk gerning af politiet og Silkeborg Fiskeriforenings fiskeriopsynsmænd, da de fiskede ulovligt i Sminge Sø. Læs hele artiklen i Midtjyllands Avis.


Indslag om Tangeværket

I TV-serien “Mange bække små”, der blev produceret i 2014, er der et indslag om Tangeværket, dets historie og hvilke konsekvenser det havde for naturen, da værket blev etableret. Der bliver også set nærmere på, hvordan man måske kan løse problemerne og igen genskabe en god natur i Gudenåen. Se indslaget på YouTube.


»Tangestryget« giver ikke fri passage

Den 11. december 2018 fik Silkeborg Fiskeriforening sammen med Gudenådalens Lodsejerforening bragt en kronik i Midtjyllands Avis med ovenstående titel.

Kronikken kan bl.a. læses i Midtjyllands Avis’ netavis.


Ny båd ved Klostermølle

Båden ved Klostermølle i Mossø

Båden er nu kommet på plads ved Klostermølle i Mossø. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til broholdet bestående af: 

Kurt Hansen, Bent Gammelgaard, Ari Armand, Jens Folmer Gydesen, Lars Peter Ølgaard Hansen.

Læs mere…


Ny “Andebro”

Ny Andebro
Den nye bro ved Andetorvet.

Pressemeddelse

Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen siger stop og freder havørreden

Læs pressemeddelsen her.


Silkeborg Fiskeriforening har købt nye lokaler

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen kan fortælle vores medlemmer at foreningen har købt nye, større og bedre lokaler. Læs mere…


Fisketegnsnummer på medlemskortet

Som en ekstra service vil foreningen tilbyde at trykke dit fisketegnsnummer på medlemskortet fra og med 2018. Læs mere…


Foreningen søger frivillige

Foreningen vil i løbet af sommeren forsøge at øge aktiviteterne for foreningens medlemmer. Læs mere…


Fiskeri fra Brosamarbejdets og Hjejleselskabets broer

Det er nu blevet tilladt at fiske fra visse af Brosamarbejdets (SMK) og Hjejleselskabets broer. Læs mere…


Manglende adresseændring

Kære medlemmer

Vi har fået såvel girokort og medlemskort retur fra Post Nord. Så det kan være grunden til at du ikke har fået hverken girokort eller medlemskort i år. Vi har forsøgt at finde jer på Krak mm men der er en del vi ikke har fundet. Er du en af dem så send venligst en mail til kasseren med jeres medlemsnummer gamle og nye adresse.

Kasserer, Nils Thorup


Fangstjournal på hjemmesiden

Fangstjournalen fra DTU Aqua er et tilbud til lystfiskere, som vil gøre en forskel for fiskebestandene. Lystfiskere, der anvender Fangstjournalen til at registre fisketure og fangster, bidrager til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri. Læs mere…


Nye broer ved Gudensø

Nye broer ved Gudensø


De to broer ved Gudensø er blevet uskiftet og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har stået for at bygge de nye broer. Som en forening, der er baseret på frivillig arbejdskraft, vil vi altid gerne have flere frivillige hjælpere.

De to broer ved Gudensø er blevet uskiftet og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har stået for at bygge de nye broer. Som en forening, der er baseret på frivillig arbejdskraft, vil vi altid gerne have flere frivillige hjælpere.


OBS – OBS – OBS

Vi har i år mistet en del ankre ved, at vore medlemmer har glemt at binde ankeret forsvarlig fast i båden.

Så husk det nu, at det er altså nødvendigt, også for at holde båden der hvor man gerne vil fiske.


Fakta og synspunkter omkring Tangeværket af Silkeborg Fiskeriforening

Tangeværket er en af de sidste, men også de største spærringer og det største naturindgreb i Danmarks længste vandløbssystem Gudenåen. Læs mere…


Erhvervsfiskeri på søerne

I skal være opmærksom på, at det er tilladt at fiske med ruser i store dele af vores fiskevand. Og at vores leje af fiskevandet er betinget af, at der finder rusefiskeri sted. Naturligvis skal rusefiskeriet ske på lovlig vis. Læs mere…


Få vist din placering på kortene

Det er nu muligt at få vist din placering på Google Maps kortene, som vi har under Fiskevand og Bådafdelingen. Læs mere…