Silkeborg Fiskeriforening

Erhvervsfiskeri på søerne

Kære medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening

I skal være opmærksom på, at det er tilladt at fiske med ruser i store dele af vores fiskevand. Og at vores leje af fiskevandet er betinget af, at der finder rusefiskeri sted. Naturligvis skal rusefiskeriet ske på lovlig vis.

Mener du som lystfisker at have observeret ulovlige fangstredskaber, kan du indberette det til fiskeridirektoratet, jævnfør vores hjemmeside, på https://anmeldelse.naturerhverv.dk.

Uanset hvad medlemmernes personlige holdning er til fiskeri med garn og ruser i ferske vande, skal man respektere andres lovlige ret til dette. Gribes man i selvtægt over for faste redskaber, vil man blive ekskluderet af foreningen.

Er man utilfreds med bestyrelsens arbejde, må man komme til foreningens generalforsamling.

Der kommenteres ikke yderligere om dette fra Silkeborg fiskeriforenings bestyrelse.

På bestyrelsens vegne
Formand Morten B Nielsen


Få vist din placering på kortene

Det er nu muligt at få vist din placering på Google Maps kortene, som vi har under Fiskevand og Bådafdelingen. Det virker kun i browsere, der understøtter geolokation. Det skulle dog virke på de fleste mobiltelefoner.

Du får vist din placering ved at klikke på knappen “Vis placering”, der er placeret øverst på kortene (hvis knappen ikke vises, så prøv at genindlæse siden). Når du vælger at få vist din placering, vil du blive bedt om at dele din position med Silkeborg Fiskeriforening. Det er nødvendigt for at få vist placeringen, men det skal understreges, at din position ikke på noget tidspunkt bliver sendt til Silkeborg Fiskeriforening.

Din estimerede placering bliver vist som en blå prik på kortene. Rundt om den vil der være en grå cirkel, der angiver den estimerede usikkerhed. Det er kun muligt at få vist din placering på kortene med tilstrækkelig nøjagtighed, hvis du har en enhed med indbygget GPS og GPS’en er slået til.


Søørredkonkurrence – Søndag den 10. april

Søndag den 10. april afholdte foreningen den årlige søørredkonkurrence på søerne.

Se billeder og resultater under Medlemmer / konkurrencer.


Nyt tilbud til Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer

bsflogo_stor
Silkeborg Fiskeriforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har lavet en gensidig aftale om lånekort til vores fiskevande.

Det betyder, at du som medlem af Silkeborg Fiskeriforening kan låne et dagkort til BSF’s fiskevand.

Du skal dog være opmærksom på, at du skal have GYLDIGT medlemskort til Silkeborg Fiskeriforening.

Du kan få printet dit medlemskort en af tre dage her i foråret. Det er enten på generalforsamlingen den 22. marts kl 19.00 i Indelukket, eller i foreningens lokaler Søndergade 19B den 30. marts eller tirsdag den 12. april 2016 i tidsrummet fra klokken 18:30 til klokken 20:00

Læs mere om aftalen på siden om Lånekort under “Medlemmer”.