Silkeborg Fiskeriforening

flag_dk
Fiskekort
flag_uk
Fishing Licence
flag_de
Angelkarte
flag_nl
Visvergunningen
flag_pl
Licencja połowowa

Lånerkortsordningen går elektronisk

Silkeborg Fiskeriforening har aftaler med andre klubber om udveksling af fiskekort som medlemmerne kan låne, hvis man vil ud at fiske i de andre foreningers vande.

Hidtil har man skulle bestille og afhente kortene hos kassereren, men fra den 1. marts skal man selv booke lånerkortene i foreningens bookingsystem, som man kan finde under selvbetjeningen. Læs mere…

Fælles vision for en løsning ved Tangesø

Kære medlemmer

Miljø ministeriets arbejdsgruppe er nu i den afsluttende fase.

I arbejdsgruppen tegner der sig et flertal for en løsning der indbefatte en bevarelse af Tange sø og etablering af et langt omløb.

Med dette som udgangspunkt har vi det sidste stykke tid drøftet perspektiverne i en sådan løsning med Foreningen til bevarelse af Tange sø og Bjerringbro & Omegns Sportsfiskerforening.

Resultatet af vores drøftelser er en fælles vision for en mulig fremtidig løsning. Essensen i vores fælles ambition er en løsning ved Tange Sø som kan være med til at udvikle og løfte hele lokalområdet.

Løsningen skal sikre og videreudvikle områdets eksisterende værdier samtidig med at nyt tilføres. Vores fælles udspil kan i læse i vedhæftede, hvilket også er sendt ud til pressen.

Det er nu tid til at se fremad og arbejde sammen om at sikre en god løsning for fisk, sø, værk og alle de andre interesser der er i spil.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
19. februar 2021

Isfiskeri

Der er flere, der har spurgt, om der må fiskes fra isen på vore søer.

Som medlem af Silkeborg fiskeriforening er man forpligtiget til at overholde gældende lovgivning. Se nedenstående links omkring færdsel, ophold og opførsel på isen.

Jævnfør Ordensbekendtgørelsen §15 skal Kommunen eller Politiet give tilladelse til færdsel på isen. Det er endvidere forbudt at lave huller i isen uden tilladelse fra Kommunen eller Politiet.

Link til Politiets bekendtgørelser:
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/om-midt-og-vestjyllands-politi/faerdsel-paa-is
https://politi.dk/sydoestjyllands-politi/om-sydoestjyllands-politi/faerdsel-paa-is

Link til loven:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/511

Nyt fra seniorudvalget

Læs mere…

Dagkortkøber fik sit livs første sandart

Sandart fra Gudensø
Sørens flotte sandart fra Gudensø.

Søren fra Brande fik sit livs første sandart, da han gæstede Gudensø. Sandarten var 81 cm lang og vejede 6 kg. Efter endt fotografering blev den genudsat, så den forhåbentlig kan være med til at øge den spinkle bestand.


Nye broer i 2020

Ny bro ved Ivershave.
Den nye bro ved Ivershave set fra land.

Hen over foråret og sommeren er en af Silkeborg Fiskeriforenings broer, Ivershave, blevet gjort større og mere familie- og børnevenlig, når det drejer sig om fiskeri fra land.

De af Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer, der også er medlem af bådafdelingen, har også fået bedre adgang til båden, da det nu skulle være mere sandsynligt, at komme ud på broen uden først at skulle igennem vand, når vi ellers ikke er ramt af ekstremt høje vandstande i Gudenå systemet.

Broen er ejet af Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune.

Platformen på den nye bro ved Ivershave.

Derudover er der også lavet en platform i Brassø ved Myrehus. Denne platform er lavet for at AQUA Silkeborg kan tage børn med ud og fiske med net i forbindelse med undervisning i vandmiljø, vandpleje og livet i vandet. Broen ejes af NST (Naturstyrelsen). Denne platform er meget familievenlig. Der må fiskes fra den.

En tak til Karlo Jespersen, for formidling og billeder.

Ny bro ved Myrhus
Den nye bro ved Myrhus.

HUSK AT TAGE DIT AFFALD MED DIG hver gang du har været ude at nyde det frie liv i naturen. En rede bygget af plastik, slikpapir og tovrester er ikke køn.

Knæk og Bræk
Pia Mogensen
Formand


Generalforsamling

Kære Medlemmer

2020 har stået i Coronaens tegn.

Bestyrelsen blev nødt til at aflyse den planlagte generalforsamling, da forsamlingsforbuddet gjorde, at det ikke var muligt at afholde den i henhold til vores vedtægter. Bestyrelsen mødtes i august for at planlægge en forsinket generalforsamling. Da smittetallene steg i Silkeborg, besluttede en enig bestyrelse, at det ville være for risikabelt at afholde den på daværende tidspunkt. Nu er året ved at være så fremskredet, at det ikke længere giver mening at afholde generalforsamlingen. Vores vedtægter tager ikke højde for en sådan situation. Vi har forhørt os ved vores revisor (BDO) om, hvad andre foreninger har gjort eller vil gøre. På den baggrund har bestyrelsen bestemt, at generalforsamlingen for 2020 vil blive afholdt sammen med generalforsamlingen i 2021.

Med hensyn til valget af bestyrelsen er det blevet besluttet, at der vil blive afholdt valg til bestyrelsen for 2020 først, og derefter vil der blive afholdt valg til bestyrelsen for 2021. Det vil kun være medlemmer, der har betalt rettidigt kontingent for 2020, der kan deltage i afstemningen for 2020. Nye medlemmer, der rettidigt har betalt kontingent for 2021 kan naturligvis deltage i afstemningen til bestyrelsesmedlemmer på valg i 2021.

Regnskabet for 2019 kan tilgås på foreningens hjemmeside under selvbetjeningen. Her logger du ind med dit medlemsnummer, der fremgår af medlemskortet (kun tallene skal indtastes) og så sit selvvalgte kodeord. Har man glemt sit kodeord, kan systemet selv fremsende det til dig, hvis vi har din mailadresse. Har vi ikke din mailadresse, kan du skrive en mail til kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk, der så lægger din mail-adresse ind i systemet, og kan sende et nyt kodeord.

Har du spørgsmål eller kommentarer til 2019-regnskabet, skal disse fremsendes senest 31.12.2020 til kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk, hvoraf det tydelig skal fremgå, om du ønsker spørgsmålene behandlet på næste generalforsamling. Ellers vil de blive besvaret via mail.

En kort opdatering på de vigtigste ting, der er sket i Silkeborg Fiskeriforening siden generalforsamlingen i 2019 er, at Karlo Jespersen og Klaus Frank har trukket sig fra bestyrelsen, og de to suppleanter Lis Pia Mogensen og Peter Friis er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig med Lis Pia Mogensen som formand, Kurt Schmidt som næstformand, Frank Schmidt som sekretær, Nils Thorup som kasserer, og Lars Radant, Thomas Hogaard og Peter Friis som bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


Aflysning af børnekonkurrencen 2020

Kære alle unge lystfiskere

Desværre er de stigende tal i Corona-smittede noget vi også er nød til at forholde os til. Og det er ÆV. Det ved vi godt. Men vi skal alle vise respekt til situationen.

Derfor aflyser Silkeborg Fiskeriforening børnekonkurrencen 2020. Som et plaster på såret tilbyder vi ALLE nye juniorer, der ikke er fyldt 18 år inden 31.12. 2020 gratis medlemskab af Silkeborg Fiskeriforening, hvis I ansøger på selvbetjeningssiden senest lørdag og skriver “juniorkonkurrence 2020”.

Knæk og bræk
Silkeborg Fiskeriforening


Resultater fra aborrekonkurrencen den 6. september

  1. Mikkel Lodal Mortensen 45,0 cm
  2. Morten Beck Nielsen 38,0 cm
  3. Emil Hjort 37,4 cm
  4. Anders Poulsen 37,2 cm
  5. Ib Jørgensen 37,1 cm

Predator Cup 2020 udskydes til 2021 på grund af Covid-19

Kære fiskevenner

Vi har i længere tid været i tvivl om, hvorvidt vi kunne forsvare at gennemføre Predator Cup 2020 som planlagt? Med baggrund i den seneste udvikling, mener vi ikke, det vil være rigtigt at gennemføre, hvorfor vi har besluttet at udskyde Predator Cup 2020 til den 9./10. oktober 2021. Det er vi rigtig kede af, men både Silkeborg fiskeforening, Skanderborg lystfiskerforening, sponsorer og Effektlageret er enige om, at det er den rigtige beslutning.

Vi udskyder Predator cup til 2021, så er du meldt til Predator Cup 2020, er du automatisk med i 2021 – du behøver altså ikke at foretage dig noget.

Ønsker du ikke at være med i 2021 skal du skrive til fiskeri@effektlageret.dk og bede om at få indbetalingen retur. Det skal ske senest den 1. oktober.Generalforsamlingen den 24. marts

Silkeborg fiskeriforening har modtaget nedenstående meddelelse fra Silkeborg Kommune. På den baggrund har Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse besluttet at udsætte generalforsamlingen den 24. marts indtil videre. Der vil på et senere tidspunkt blive annonceret et nyt tidspunkt.

Til alle folkeoplysende foreninger og øvrig kulturel fritidsaktivitet i Silkeborg Kommune

I forlængelse af udmeldingen fra statsministeren og de danske sundhedsmyndigheder 11. marts 2020, opfordrer Silkeborg Kommune på det kraftigste til, at alle inden- og udendørs arrangementer og aktiviteter aflyses i foreninger og øvrig fritidsaktivitet, gældende fra torsdag 12. marts 2020 til og med søndag 29. marts 2020.

Dette gælder også møder, generalforsamlinger mv., som I måtte have planlagt at afholde.

Silkeborg Kommune følger alle anbefalinger og lukker derfor ned for bl.a. skoler og dagtilbud (på nær nødpasning), biblioteker, kommunale haller, medborgerhuse mv. i den kommende tid. I kan holde jer orienteret om den aktuelle status på silkeborg.dk og Facebook.

Husk at passe rigtig godt på hinanden 🙂

Venlig hilsen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen
Søvej 1, 8600 Silkeborg


Fiskekort for 2020

Kære Medlemmer

Det er desværre ikke alle medlemmer der har betalt rettidigt der har fået tilsendt deres fiskekort, gældende for 2020-sæsonen, men det skulle gerne være lige på trapperne.

Skal I ud at fiske bruger i kortet fra 2019. Har I ikke fået tilsendt medlemskort og medlemsblad inden næste weekend (den 8. marts) er I velkommen til at skrive til kassereren på kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk.

Vi vil også gerne minde jer om Foreningens ordinære generalforsamlingen tirsdag den 24. marts kl. 19.00 i Foreningens lokaler på Nylandsvej 70, hvor vi er vært med en kop kaffe og brød. Dagsorden i henhold til vedtægterne, der kan findes andet sted her på hjemmesiden

Kassereren


Nyheder fra Fiskepleje.dk

Som noget nyt har vi tilføjet muligheden for at læse nyheder om fisk i vandløb, søer og havet fra Fiskepleje.dk på vores hjemmeside. Du finder nyhederne under menupunktet “Fiskepleje”, hvor Fangstjournalen nu også er blevet lagt. Vil du have nyhederne direkte på mail, kan du også tilmelde dig Fiskepleje.dk’s nyhedsbrev.


Lokaleudvalget maler container

Maling af container

Lokaleudvalget maler containeren ved foreningens lokaler på Nylandsvej 70 (Klik på billedet for at se en stor udgave).


75.000 ål blev udsat i Silkeborgsøerne

Onsdag den 26. juni blev 75.000 ål sat ud i Silkeborgsøerne. Læs mere…


Ny bro ved Kærvej

Klik på billedet for at se stor udgave.

Ifølge aftale med ejeren af broen ved Kærvej i Lysbro, så har 6 mand fra Silkeborg Fiskeriforenings lavet en ny bro. Det er arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg, der har søretten og ejer broen og de betaler materialer til broen mod vi så udfører arbejdet.

Det er jo en fin aftale og holdet var Karlo Jespersen, Kurt Hansen, Ari Armand, Lars Peter Ø Hansen, Peter Kristensen og Svend Aage Severinsen.


Nyt fiskevand i Mossø

Det er en rigtig stor fornøjelse, at vi kan fortælle, at der er indgået en aftale med den Katolske kirke i Danmark og Silkeborg Fiskeriforening, der giver os godt 60 ha ekstra fiskevand i den vestlige ende af Mossø. Aftalen er gældende fra 1. juni. Læs mere…


Mænd fiskede ulovligt

Torsdag den 28. marts blev to mænd grebet på fersk gerning af politiet og Silkeborg Fiskeriforenings fiskeriopsynsmænd, da de fiskede ulovligt i Sminge Sø. Læs hele artiklen i Midtjyllands Avis.


Indslag om Tangeværket

I TV-serien “Mange bække små”, der blev produceret i 2014, er der et indslag om Tangeværket, dets historie og hvilke konsekvenser det havde for naturen, da værket blev etableret. Der bliver også set nærmere på, hvordan man måske kan løse problemerne og igen genskabe en god natur i Gudenåen. Se indslaget på YouTube.


»Tangestryget« giver ikke fri passage

Den 11. december 2018 fik Silkeborg Fiskeriforening sammen med Gudenådalens Lodsejerforening bragt en kronik i Midtjyllands Avis med ovenstående titel.

Kronikken kan bl.a. læses i Midtjyllands Avis’ netavis.


Ny båd ved Klostermølle

Båden ved Klostermølle i Mossø

Båden er nu kommet på plads ved Klostermølle i Mossø. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til broholdet bestående af: 

Kurt Hansen, Bent Gammelgaard, Ari Armand, Jens Folmer Gydesen, Lars Peter Ølgaard Hansen.

Læs mere…


Ny “Andebro”

Ny Andebro
Den nye bro ved Andetorvet.

Pressemeddelse

Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen siger stop og freder havørreden

Læs pressemeddelsen her.


Silkeborg Fiskeriforening har købt nye lokaler

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen kan fortælle vores medlemmer at foreningen har købt nye, større og bedre lokaler. Læs mere…


Fisketegnsnummer på medlemskortet

Som en ekstra service vil foreningen tilbyde at trykke dit fisketegnsnummer på medlemskortet fra og med 2018. Læs mere…


Foreningen søger frivillige

Foreningen vil i løbet af sommeren forsøge at øge aktiviteterne for foreningens medlemmer. Læs mere…


Fiskeri fra Brosamarbejdets og Hjejleselskabets broer

Det er nu blevet tilladt at fiske fra visse af Brosamarbejdets (SMK) og Hjejleselskabets broer. Læs mere…


Manglende adresseændring

Kære medlemmer

Vi har fået såvel girokort og medlemskort retur fra Post Nord. Så det kan være grunden til at du ikke har fået hverken girokort eller medlemskort i år. Vi har forsøgt at finde jer på Krak mm men der er en del vi ikke har fundet. Er du en af dem så send venligst en mail til kasseren med jeres medlemsnummer gamle og nye adresse.

Kasserer, Nils Thorup


Nyt Fiskevand – Vejlsø

Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere noget nyt fiskevand i 2017. Vi har fået forhandlet en tillægsaftale med Naturstyrelsen om, at vi får fiskevandet i Vejlsø. Fiskeriet bliver kun fra båd og alle former for motor er strengt forbudt, både el og benzin. Så fiskeri fra bredden og vadefiskeri er forbudt. Det er dog tilladt af fiske fra den store bro, som er neden for Aqua. Den er markeret ind på vores kort.

Fiskeriet gælder kun medlemmer af foreningen.

Se endvidere Fiskevand – Vejlsø

Formand, Morten Bech Nielsen


Fangstjournal på hjemmesiden

Fangstjournalen fra DTU Aqua er et tilbud til lystfiskere, som vil gøre en forskel for fiskebestandene. Lystfiskere, der anvender Fangstjournalen til at registre fisketure og fangster, bidrager til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri. Læs mere…


Nye broer ved Gudensø

Nye broer ved Gudensø


De to broer ved Gudensø er blevet uskiftet og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har stået for at bygge de nye broer. Som en forening, der er baseret på frivillig arbejdskraft, vil vi altid gerne have flere frivillige hjælpere.

De to broer ved Gudensø er blevet uskiftet og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har stået for at bygge de nye broer. Som en forening, der er baseret på frivillig arbejdskraft, vil vi altid gerne have flere frivillige hjælpere.


OBS – OBS – OBS

Vi har i år mistet en del ankre ved, at vore medlemmer har glemt at binde ankeret forsvarlig fast i båden.

Så husk det nu, at det er altså nødvendigt, også for at holde båden der hvor man gerne vil fiske.


Fakta og synspunkter omkring Tangeværket af Silkeborg Fiskeriforening

Tangeværket er en af de sidste, men også de største spærringer og det største naturindgreb i Danmarks længste vandløbssystem Gudenåen. Læs mere…


Erhvervsfiskeri på søerne

I skal være opmærksom på, at det er tilladt at fiske med ruser i store dele af vores fiskevand. Og at vores leje af fiskevandet er betinget af, at der finder rusefiskeri sted. Naturligvis skal rusefiskeriet ske på lovlig vis. Læs mere…


Få vist din placering på kortene

Det er nu muligt at få vist din placering på Google Maps kortene, som vi har under Fiskevand og Bådafdelingen. Læs mere…


Nyt tilbud til Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer

Silkeborg Fiskeriforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har lavet en gensidig aftale om lånekort til vores fiskevande. Læs mere…