Silkeborg Fiskeriforening

Lokaleudvalget maler container

Lokaleudvalget maler
Lokaleudvalget maler containeren ved foreningens lokaler på Nylandsvej 70 (Klik på billedet for at se en stor udgave).

Fiskeriundersøgelse

I uge 41 og 42 vil der blive foretaget fiskeriundersøgelse i nogle af Silkeborg Fiskeriforenings vande.

Onsdag den 9. oktober vil Almind Sø og Thorsø blive undersøgt. Der vil blive set på vandplanter, smådyr samt målt sigtedybde.

Torsdag den 17. oktober vil der blive sat ét biologisk oversigtsgarn (består af paneler med 14 forskellige maskestørrelser, 3 m af hver, i alt 42 m langt) i Almind Sø og ét i Lyngsø. Garnene tages op fredag den 18. oktober om morgenen. Garnene vil være afmærket med en rød kugle i hver ende. I forbindelse med sætning og optagning af garn vil der blive sejlet med motor på begge søer, men i ganske kort tid (formentlig ikke mere end 15-20 minutter ved både sætning og optagning).


Aborrekonkurrencen 2019

Søndag afviklede Silkeborg Fiskeriforening den traditionsrige aborre konkurrence i foreningens vande. 29 deltagerer havde fundet vej til fiskevandet. Læs mere…

Børnenes fiskekonkurrence blev en succes

Der var 23 glade tilmeldte børn der alle fiskede på livet løs. Læs mere…


75.000 ål blev udsat i Silkeborgsøerne

Onsdag den 26. juni blev 75.000 ål sat ud i Silkeborgsøerne. Læs mere…


Udslip af regnbueørreder i Karup Å

Regnbueørrederne kan fanges på stykket ved Høgild. Opstrømskast med spinner fra broen og op mod Karlos eng kan være rigtig godt – og naturen er fantastisk!

Bemærk, at der er kantgrødeskæring uge 25-26 og grødeskæring uge 35-36.

Læs mere på Lystfiskerforeningen af 1926’s hjemmeside.


Ny bro ved Kærvej

Klik på billedet for at se stor udgave.

Ifølge aftale med ejeren af broen ved Kærvej i Lysbro, så har 6 mand fra Silkeborg Fiskeriforenings lavet en ny bro. Det er arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg, der har søretten og ejer broen og de betaler materialer til broen mod vi så udfører arbejdet.

Det er jo en fin aftale og holdet var Karlo Jespersen, Kurt Hansen, Ari Armand, Lars Peter Ø Hansen, Peter Kristensen og Svend Aage Severinsen.


Nyt fiskevand i Mossø

Det er en rigtig stor fornøjelse, at vi kan fortælle, at der er indgået en aftale med den Katolske kirke i Danmark og Silkeborg Fiskeriforening, der giver os godt 60 ha ekstra fiskevand i den vestlige ende af Mossø. Aftalen er gældende fra 1. juni. Læs mere…


Hjælpere til bestandsanalyse i Gudenåen søges

DTU Aqua har nu fastsat datoer for bestandsanalyse i de enkelte gydebække – det er i perioden uge 32-37, hvor de elektrofisker for at undersøge om ørredtætheden lever op til det som den enkelte bæk kan bære. Hvis der mangler yngel vil disse blive påført den fremtidige udsætningsplan som Ørredfonden leverer fisk til. Læs mere…


Mænd fiskede ulovligt

Torsdag den 28. marts blev to mænd grebet på fersk gerning af politiet og Silkeborg Fiskeriforenings fiskeriopsynsmænd, da de fiskede ulovligt i Sminge Sø. Læs hele artiklen i Midtjyllands Avis.


Guidede havørredture

Professionel havørredfisker guider d. 21. og 22. april (1. & 2. påskedag) kl. 10.00 – 13.00 og 13.30 – 16.30 fra Langstedhuller. Max. 5 personer pr. gang. Først til mølle-princippet. Medbring: gyldigt fisketegn, waders, fiskestang etc. Tilmelding: info@visitfur.dk eller 9759 3053, Fursund Turistinformation. Tilsvarende tur efter hornfisk lørdag d. 8. juni. Betingelser og tilmelding som ovenfor. Turene er gratis.


Indslag om Tangeværket

I TV-serien “Mange bække små”, der blev produceret i 2014, er der et indslag om Tangeværket, dets historie og hvilke konsekvenser det havde for naturen, da værket blev etableret. Der bliver også set nærmere på, hvordan man måske kan løse problemerne og igen genskabe en god natur i Gudenåen. Se indslaget på YouTube.


»Tangestryget« giver ikke fri passage

Den 11. december 2018 fik Silkeborg Fiskeriforening sammen med Gudenådalens Lodsejerforening bragt en kronik i Midtjyllands Avis med ovenstående titel.

Kronikken kan bl.a. læses i Midtjyllands Avis’ netavis.


Konkurrenceresultater

Se resultater og billeder fra efterårets geddekonkurrence 2018.


Konkurrenceresultater

Se resultater og billeder fra Predator Cup 2018.


Konkurrenceresultater

Se resultater og billeder fra børnenes fiskekonkurrence og aborrekonkurrencen.


Ny båd ved Klostermølle

Båden ved Klostermølle i Mossø

Båden er nu kommet på plads ved Klostermølle i Mossø. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til broholdet bestående af: 

Kurt Hansen, Bent Gammelgaard, Ari Armand, Jens Folmer Gydesen, Lars Peter Ølgaard Hansen.

Læs mere…


Ny “Andebro”

Ny Andebro
Den nye bro ved Andetorvet.

Pressemeddelse

Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen siger stop og freder havørreden

Læs pressemeddelsen her.


Silkeborg Fiskeriforening har købt nye lokaler

Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen kan fortælle vores medlemmer at foreningen har købt nye, større og bedre lokaler. Læs mere…


Fisketegnsnummer på medlemskortet

Som en ekstra service vil foreningen tilbyde at trykke dit fisketegnsnummer på medlemskortet fra og med 2018. Læs mere…


Foreningen søger frivillige

Foreningen vil i løbet af sommeren forsøge at øge aktiviteterne for foreningens medlemmer. Læs mere…


Fiskeri fra Brosamarbejdets og Hjejleselskabets broer

Det er nu blevet tilladt at fiske fra visse af Brosamarbejdets (SMK) og Hjejleselskabets broer. Læs mere…


Manglende adresseændring

Kære medlemmer

Vi har fået såvel girokort og medlemskort retur fra Post Nord. Så det kan være grunden til at du ikke har fået hverken girokort eller medlemskort i år. Vi har forsøgt at finde jer på Krak mm men der er en del vi ikke har fundet. Er du en af dem så send venligst en mail til kasseren med jeres medlemsnummer gamle og nye adresse.

Kasserer, Nils Thorup


Nyt Fiskevand – Vejlsø

Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan præsentere noget nyt fiskevand i 2017. Vi har fået forhandlet en tillægsaftale med Naturstyrelsen om, at vi får fiskevandet i Vejlsø. Fiskeriet bliver kun fra båd og alle former for motor er strengt forbudt, både el og benzin. Så fiskeri fra bredden og vadefiskeri er forbudt. Det er dog tilladt af fiske fra den store bro, som er neden for Aqua. Den er markeret ind på vores kort.

Fiskeriet gælder kun medlemmer af foreningen.

Se endvidere Fiskevand – Vejlsø

Formand, Morten Bech Nielsen


Fangstjournal på hjemmesiden

Fangstjournalen fra DTU Aqua er et tilbud til lystfiskere, som vil gøre en forskel for fiskebestandene. Lystfiskere, der anvender Fangstjournalen til at registre fisketure og fangster, bidrager til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri. Læs mere…


Nye broer ved Gudensø

Nye broer ved Gudensø


De to broer ved Gudensø er blevet uskiftet og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har stået for at bygge de nye broer. Som en forening, der er baseret på frivillig arbejdskraft, vil vi altid gerne have flere frivillige hjælpere.

De to broer ved Gudensø er blevet uskiftet og i den forbindelse skal der lyde en stor tak til de frivillige, som har stået for at bygge de nye broer. Som en forening, der er baseret på frivillig arbejdskraft, vil vi altid gerne have flere frivillige hjælpere.


OBS – OBS – OBS

Vi har i år mistet en del ankre ved, at vore medlemmer har glemt at binde ankeret forsvarlig fast i båden.

Så husk det nu, at det er altså nødvendigt, også for at holde båden der hvor man gerne vil fiske.


Fakta og synspunkter omkring Tangeværket af Silkeborg Fiskeriforening

Tangeværket er en af de sidste, men også de største spærringer og det største naturindgreb i Danmarks længste vandløbssystem Gudenåen. Læs mere…


Erhvervsfiskeri på søerne

I skal være opmærksom på, at det er tilladt at fiske med ruser i store dele af vores fiskevand. Og at vores leje af fiskevandet er betinget af, at der finder rusefiskeri sted. Naturligvis skal rusefiskeriet ske på lovlig vis. Læs mere…


Få vist din placering på kortene

Det er nu muligt at få vist din placering på Google Maps kortene, som vi har under Fiskevand og Bådafdelingen. Læs mere…


Nyt tilbud til Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer

Silkeborg Fiskeriforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening har lavet en gensidig aftale om lånekort til vores fiskevande. Læs mere…