Informacje dla kupujących pozwolenia

Ta strona zawiera ważne informacje na temat zasad obowiązujących wędkarzy. Należy się z nią dokładnie zapoznać przed rozpoczęciem wędkowania.

Dzienne, tygodniowe i roczne pozwolenia wędkarskie na wody Silkeborg Fiskeforening można kupić online na silkefiskekort.dk.

Zawartość


Miejsca do wędkowania

Tutaj możesz zapoznać się z miejscami do wędkowania, które Silkeborg Fiskeforening udostępnia całkowicie albo częściowo. Jest bardzo ważne, aby zapoznać się dokładnie z miejscami, gdzie można a gdzie nie można wędkować. Na mapkach poszczególne obszary zaznaczone są kolorami – z opisem sygnatur można zapoznać się tutaj.

Jeziora

Rzeki


Okresy i wymiary ochronne

Następujące okresy i wymiary ochronne obowiązują we wszystkich miejscach do wędkowania towarzystwa Silkeborg Fiskeforening:

Okres ochronny
Gatunek Wymiar ochronny Od Do
Łosoś 400 mm 16 listopad 28 (29) luty
Pstrąg morski i jeziorny 400 mm 16 listopad 28 (29) luty
Troć 300 mm 16 listopad 28 (29) luty
Pstrąg tęczowy Brak Brak
Sieja i sielawa 360 mm 1 listopad 31 styczeń
Lipień Zakaz połowu
Sieja Zakaz połowu
Sadacz 500 mm 1 maj 31 maj
Szczupak 600 mm 15 marsz 30 kwiecień
Węgorz 450 mm Brak
Rak (żeński) 90 mm 1 październik 31 lipiec
Rak (męski) 90 mm 1 październik 31 marzec

Pozwolenie wędkarskie

Państwowe Pozwolenie Wędkarskie można kupić poprzez Internet na fisketegn.dk.


Zasady wędkowania

Zasady wędkowania na wodach Silkeborg Fiskeforening według statusu § 3. stk.10.

Kierownictwo Silkeborg Fiskeriforening opracowuje konieczne przepisy i zasady do prowadzenia stowarzyszenia i wędkowania zgodnie z ustawą o rybołówstwie w odniesieniu do zachowania zarybienia, zasad ochrony środowiska oraz warunków umownych.

Następujące zasady wędkowania obowiązują od 1 marca 2016 roku

 1. Członkostwo oraz pozwolenia wędkarskie (dzienne, tygodniowe lub roczne) dają pozwolenia na tzw. wędkarstwo, które rozumie się jako wędkarstwo: spławikowe, gruntowe, spinningowe etc. oraz każde inne uznane za typowe z użyciem wędki lub bez.

  W razie wątpliwości o sposób wędkowania to stowarzyszenie ma decydujący głos.

  Każdy inny sposób połowu z użyciem sieci, żaków, rzutek, sznurów na węgorza etc. jest stanowczo zabronione.

  Nie można pozostawiać wędek bez nadzoru.

 2. Masymalny limit dziennego połowu to 3 sztuki ryb: sandacza lub łososiowatych (pstrągi, troć etc.).

  Zanęcanie jest zabronione w wodach Silkeborg Fiskeforening.

  Jeżeli wędkujesz na kilka wędek, nie może to w żaden sposób ograniczać swobody wędkowania innych (na przykład wędkowanie przy użyciu kilku zestawów na dużym obszarze – ogranicza to innych wędkarzy).

  Pozwolenia dzienne, tygodniowe oraz roczne umożliwiają łowienie we wszystkich wodach wyłączając z tego miejsca, które są dostępne tylko dla stałych członków stowarzyszenia.

  Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wędkować bez pozwolenia, wyłączając rzeki: Skygge Å, Funder Å oraz Karup Å (tylko dla stałych członków stowarzyszenia).

  Wszelkie formy wędkarstwa z mostu Langebro oraz 50m od sprzętów rybackich, progów rzecznych oraz mielizn (płycizn) jest zabronione.

  Specjalne zasady obowiązują przy mieliźnie (płyciźnie) przy Fabryce Papierów (Silkeborg Papirfabrik). Obszar jest oznaczony tablicami z informacjami. Zobacz również na silkeborg-fiskeriforening.dk gdzie wędkowanie jest zabronione.

  Nie można wędkować na wodach stowarzyszenia Silkeborg Fiskeforening podczas zawodów wędkarskich (chyba że sami w nich uczestniczymy albo zostało wydane specjalne pozwolenie).

 3. Żegluga: Wędkowanie z łódki jest dozwolone przy zachowaniu zasad systemu wód Gudenå. Na przykład: wszystkie łodzie motorowe muszą mieć numer rejestracyjny albo numer rejestracyjny gościa. (zobacz sejladspaagudenaaen.dk). Muszą być zachowane szczególne zasady a propos wędkowania z łodzi na wodach przy Ry Nørskov Gods.

  Wędkowanie przy użyciu łodzi motorowych (dotyczy również silników elektrycznych) jest zabronione w Ellesø, Uglsø, Ørnsø, Tranevig, Pøtsø, Lillesø (Sortsø) oraz Lyngsø. Używanie silników elektrycznych jest dozwolone w jeziorze Thorsø.

  Surowo zabronione jest używanie jakichkolwiek łodzi oraz innych pojazdów pływających w jeziorze Slåensø.

 4. Przemieszczanie się po lądzie: Poruszanie się i parkowanie pojazdów na ścieżkach i łąkach wzdłuż rzeki Gudenå przy moście Kongensbro jest surowo zakazane. Jest zabronione wędkowanie z łódki z silnikiem (dotyczy również silników elektrycznych) na rzece Gudenå od mostu Ringvejsbroen w Silkeborgu do mostu Kongensbro.

  Palenie ognisk jest surowo zakazane (dozwolone jednak w miejscach do tego przeznaczonych). Nie zastosowanie się do zakazu będzie skutkować tymczasowym wstrzymaniu pozwolenia, wyproszeniem z łowiska, wyłączeniem ze stowarzyszenia oraz zgłoszeniem faktu na policję.

  Psy są niemile widziane (zakaz) na obszarach stowarzyszenia. Chyba że jest mowa o miejscu specjalnie do tego przeznaczonym.

  Skygge Å (tylko dla członków):
  Poruszanie się pojazdami od bomu do farmy ‘Jacobs Jensens gård’ oraz wzdłuż rzeki jest surowo zabronione. Pojazd należy zaparkować na parkingu.

  Należy respektować wszystkie znaki na mapkach jezior oraz rzek oraz tabliczki umieszczone przy ujściach oraz jeziorach.

  Należy respektować prywatne życie okolicznych mieszkańców, ich własność w postaci gruntu a zaraz oznakowania i wszelkie znaki zakazu. Nie można niszczyć siatek, ogrodzeń, trawy i wszelkiego rodzaju roślinności.

 5. Szczególne zasady wędkowania przy ‘Ry Nørskov Gods’:
  1. Śluza (pod prąd) przy wiatraku Ry (Rodelundvej w Ry powyżej aż do jeziora Mossø). Wędkowanie dozwolone od świtu ale nie wcześniej niż od 6 rano aż do zachodu słońca.
  2. Śluza (w dół biegu) – cały dzień dozwolone. Nocą (od zachodu do godziny 6 rano) tylko i wyłącznie z łódki.
  3. Poruszanie się brzegiem, dobijanie do brzegu łódką w nocy jest surowo zabronione.
  4. Poruszanie się po terenach prywatnych wzdłuż jezior i rzek jest zabronione. Nie można schodzić na ląd na tereny prywatne. Wszystkie węgorze złapane powyżej nurtu przy wiatraku w Ry, jeziorze Møllesø oraz Gudensø należy natychmiast wypuścić (nie ważne czy przeżyją).
  5. Palenie ognisk przy wodzie w Ry Nørskov jest surowo zabronione oraz będzie skutkować tymczasowym wstrzymaniu pozwolenia, wyproszeniem z łowiska, wyłączeniem ze stowarzyszenia oraz zgłoszeniem faktu na policję.
  6. Można łowić tylko te gatunki ryb, które są wymienione w Ferskvandsfiskeriloven (prawo dotyczące rybołówstwa w wodach słodkich).
  7. Wędkowanie w wodach stowarzyszenia w jeziorze Julsø jest dozwolone tylko z łodzi; jednakże jest dozwolone na obszarze Ry Nørskov (południowy koniec jeziora Julsø). Zasad poruszania się po lesie Ry Nørskov należy przestrzegać (poruszanie się w lesie dozwolone jest od wschodu słońca (od 6 rano) do zachodu słońca).

 6. Stowarzyszenie Silkeborg Fiskeriforening dysponuje kilkoma kontrolerami rybackimi (sprawdzanie uprawnień) oraz łodzią patrolową. Każdy wędkujący na wodach Silkeborg Fiskeriforening jest zobowiązany do wykonywania poleceń kontrolerów.

  Wszyscy wędkujący powinni być w stanie wylegitymować się pozwoleniem wędkarskim oraz Państwowym Pozwoleniem Wędkarskim (informacje na fisketegn.dk).

  Oba pozwolenia należy mieć przy sobie oraz dokument ze zdjęciem; dokumenty należy okazać podczas kontroli.

  Każdy członek stowarzyszenia Silkeborg Fiskeriforening ma prawo legitymować innych wędkujących na wodach stowarzyszenia (jeżeli okaże własne pozwolenie).

  Zanim rozpoczniesz wędkowanie z innymi, zaleca się upewnić, iż są oni w posiadaniu wymaganych pozwoleń oraz dokumentów.

 7. Jeżeli masz ważną kartę członkowską lub pozwolenie wędkarskie masz prawo złożyć zażalenie do władz związku jeżeli uważasz, że zasady obowiązujące na akwenach nie są przestrzegane (w okresie kiedy twoje pozwolenie albo karta członkowska jest ważna).

  Każda skarga powinna być pisemna oraz uzasadniona; należy podać czas, miejsce oraz dane osoby/osób, na które składamy skargę. Dobrze jest mieć świadków albo zrobić zdjęcia.

  Osoba, której skarga ma być rozpatrzona, musi podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres). Ewentualne odwołanie można złożyć najpóźniej do 3 dni po rozpatrzeniu sprawy. Zarząd związku w razie potrzeby może poprosić o dodatkowe informacje od zainteresowanych stron a następnie podjąć ostateczną decyzję a propos odwołania.

 8. Za wszelkie łamanie obowiązującego regulaminu można otrzymać mandat wystawiany przez zarząd, pozwolenie wędkarskie może być zarekwirowane albo członkostwo w związku może być cofnięte. Członkostwo, pozwolenia dzienne, tygodniowe oraz roczne dają prawo do wędkowania na wodach oznaczonych na mapach silkeborg-fiskeriforening.dk . Pozwolenia są imienne i należy je zawsze mieć podczas wędkowania.

Każda osoba jest odpowidzialna za sprawdzenie zmian oraz uaktualnień regulaminu na silkeborg-fiskeriforening.dk przed rozpoczęciem wędkowania.

Zarząd stowarzyszenia Silkeborg Fiskeriforening, 1 marca 2016.


Zasady żeglugi

Poniższe zasady są szczególnie ważne:

 • Wszystkie łodzie motorowe (również z silnikami elektrycznymi) pływające po rzece Gudenå oraz po jeziorach powinny być oznaczone ważnym numerem rejestracyjnym. Numer ten można otrzymać na stronie internetowej Gudenaakomiteens. Numer ten używa się tylko do identyfikacji łodzi.
 • Łódź motorowa wykorzystywana do wędkowania powinna mieć swój numer rejestracyjny (ogólny); jego brak może skutkować cofnięciem pozwolenia.
 • Ograniczona prędkość: najwyższa dozwolona prędkość to 8 węzłów; w wielu miejscach prędkość ta jest ograniczona do 5 albo 3 węzłów – patrz na znaki.
 • Ograniczona żegluga: Borresø oraz Julsø – znajdują sie tam obszary ochronne ptaków gdzie żegluga jest zabroniona albo żegluga łodziami motorowymi jest zabroniona – patrz na znaki. W mniejszych jeziorach takich jak na przykład Almindsø, Ørnsø, Slåensø zabroniona jest żegluga łodziami motorowymi (większość miejsc, dotyczy również silników elektrycznych).

Zobacz więcej na stronie Gudenaakomiteens, gdzie wszystko jest opisane szczegółowo.