Aborrekonkurrencen 2020

  1. Mikkel Lodal Mortensen 45,0 cm
  2. Morten Beck Nielsen 38,0 cm
  3. Emil Hjort 37,4 cm
  4. Anders Poulsen 37,2 cm
  5. Ib Jørgensen 37,1 cm