Regler for sejlads

Især følgende regler er vigtige:

  • Alle motorbåde (også dem med el-motor), der sejler på Gudenåen og søerne, skal være forsynet med et gyldigt registreringsnummer. Nummeret fås på Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside. Registreringsnummeret bruges kun til identifikation af bådene.
  • Ved fiskeri fra motordrevet båd, skal båden have lovligt registreret nummer. Ved overtrædelse kan fiskekortet inddrages.
  • Begrænset hastighed: Højest tilladte hastighed er 8 knob og i flere områder gælder begrænsninger ned til 3 eller 5 knob. Se skiltene.
  • Begrænset sejlads: Borresø og Julsø omfatter flere fuglebeskyttelsesområder, hvor sejlads er forbudt eller sejlads med motor er forbudt. Se skiltene. I de mindre søer, som Almindsø, Ørnsø, Slåensø m.fl. er sejlads med motor slet ikke tilladt – heller ikke med el-motor.

Se mere på Gudenåkommunernes fælles sejladshjemmeside, hvor der redegøres for alle detaljer.