Regler for konkurrencer i Silkeborg Fiskeriforening

Catch and Release

For at bevare en god bestand af store rovfisk, opfordrer vi til at man genudsætter det man fanger.

Registrering af fangster

Længde: Længden angives i hele cm. Der rundes op til hele cm. Dvs. en fisk på 40,2 cm rundes op til 41 cm. Fisk under mindstemål må der ikke rundes op på.

Deltagerne skal selv registrere fangsterne på https://silkeborg-fiskeriforening.dk/konkurrencer/registrer-fangst/. Dette gælder dog ikke Børnefiskekonkurrencen.

Deltagerne har altid selv ansvaret for, at alle fangster er registreret korrekt ved konkurrencens slut. Tjek dine fangster løbende på https://silkeborg-fiskeriforening.dk/konkurrencer/fangster/.

Fotodokumentation

  • Fisken skal ligge naturligt på højre side på målebræt, afkrogningsmåtte eller andet skånsomt underlag. At ligge naturligt betyder, at halen ikke må vinkles eller strækkes (se eksempler herunder). Ved afvigelser kan der blive fratrukket centimeter fra det registrerede mål.
  • Du kan måle fiskens længde med målebånd, tommestok, afkrogningsmåtte eller lignende, der måler fra snude til halespids. Til indmåling og præmieoverrækkelse skal du medbringe dit måleredskab. Især afkrogningsmåtter måler ikke altid helt præcist. I tilfælde af tæt kamp om topplaceringerne kan det være nødvendigt at måle efter med samme type måleredskab.
  • Dit foto skal tydeligt dokumentere fiskens længde. Hvis du f.eks. bruger afkrogningsmåtte med centimetermål på, skal målene være læsbare. En høj/bred måtte, hvor man kan se mål både over og under fisken, gør det nemmere at aflæse det korrekte mål.
  • Fiskerens deltagernummer og konkurrencekode skal ligge ved siden af fisken (se foto herunder) (gælder ikke Artskonkurrencen og Årskonkurrencen). Konkurrencekoden er ens for alle deltager i en given konkurrence og offentliggøres ved konkurrencens start på deltagernes statusside.
Fisken skal ligge naturligt på højre side på målebræt, afkrogningsmåtte eller andet skånsomt underlag (klik på billedet for at se stor udgave).
Halen på fisken må ikke vinkles
Halen på fisken må ikke vinkles (klik på billedet for at se stor udgave).
Halen på fisken må ikke strækkes
Halen på fisken må ikke strækkes (klik på billedet for at se stor udgave).

Trofæfoto

Præsentation af fisk
Højre hånd holder fiskens hoved. Venstre hånd støtter kroppen. Fisken må ikke løftes eller hænge i hovedet, da dens ryg kan tage skade (klik på billedet for at se stor udgave).
  • Trofæfoto er frivilligt, men vi vil rigtig gerne have det til brug på foreningens hjemmeside mv. Alle indsendte fotos kan blive delt af foreningen.
  • Højre hånd holder fiskens hoved. Venstre hånd støtter kroppen. Fisken må ikke løftes eller hænge i hovedet, da dens ryg kan tage skade.

Generelt

Udover konkurrencetilmelding skal alle mellem 18 år og folkepensionsalderen også have det statslige fisketegn. Fisketegnet kan købes online på fisketegn.dk.

Kun fisk fanget på sportslig vis med fiskestang kan indgå i konkurrencerne.

Før du starter fiskeriet, bør du sætte dig ind i reglerne for fiskeri og sejlads i Silkeborg Fiskeriforenings vande, ligesom det er vigtigt at vide, hvilke fredningstider og mindstemål, der gælder.

For at gøre det lettere at finde ud af, hvor der helt præcist må fiskes, og især hvor der ikke må fiskes, kan man benytte det interaktive Google Maps kort, hvor foreningens fiskevand er indtegnet. På enheder, der understøtter geolokation, kan man endvidere få vist sin aktuelle placering med stor nøjagtighed. Geolokation understøttes af de fleste mobiltelefoner og visse tablets. Læs mere om mulighederne her.

De generelle regler for lystfiskeri, der gælder på foreningens fiskevand skal overholdes. Det er ikke tilladt for konkurrencedeltagere at fiske på strækningen fra træbroen ved papirfabrikken til Viborgbroen under konkurrencerne (gælder ikke Artskonkurrencen).

Konkurrenceudvalget