Regler for konkurrencer i Silkeborg Fiskeriforening

Catch and Release

For at bevare en god bestand af store rovfisk, opfordrer vi til at man genudsætter det man fanger.

Registrering af fangster

Længde: Længden angives i hele cm. Der rundes op til hele cm. Dvs. en fisk på 40,5 cm rundes op til 41 cm. Fisk under mindstemål må der ikke rundes op på.

Fotodokumentation

Måling af fisk
  • Fisken skal ligge naturligt på højre side på målebræt, afkrogningsmåtte eller andet skånsomt underlag.
  • Du kan måle fiskens længde med målebånd, tommestok, afkrogningsmåtte og lignende, der måler fra snude til halespids.
  • Dit foto skal tydeligt dokumentere fiskens længde. Hvis du fx bruger afkrogningsmåtte med centimetermål på, skal målene være læsbare.
  • Fiskerens deltagernummer skal ligge ved siden af fisken (gælder ikke årskonkurrencen).

Trofæfoto

Præsentation af fisk
  • Trofæfoto er frivilligt, men vi vil rigtig gerne have det til brug på foreningens hjemmeside mv.
  • Højre hånd holder fiskens hoved. Venstre hånd støtter kroppen. Fisken må ikke løftes eller hænge i hovedet, da den ryg kan tage skade.

Generelt

Udover konkurrence tilmelding skal alle mellem 18 år og folkepensionsalderen også have det statslige fisketegn. Fisketegnet kan købes online på fisketegn.dk.

Før du starter fiskeriet, bør du sætte dig ind i reglerne for fiskeri og sejlads i Silkeborg Fiskeriforenings vande, ligesom det er vigtigt at vide, hvilke fredningstider og mindstemål, der gælder.

For at gøre det lettere at finde ud af, hvor der helt præcist må fiskes, og især hvor der ikke må fiskes, kan man benytte det interaktive Google Maps kort, hvor foreningens fiskevand er indtegnet. På enheder, der understøtter geolokation, kan man endvidere få vist sin aktuelle placering med stor nøjagtighed. Geolokation understøttes af de fleste mobiltelefoner og visse tablets. Læs mere om mulighederne her.

De generelle regler for lystfiskeri, der gælder på foreningens fiskevand skal overholdes. Det er ikke tilladt for konkurrencedeltagere at fiske på vandet fra træbroen ved papirfabrikken til Viborgbroen under konkurrencen.

Konkurrenceudvalget