Aborrekonkurrence 2024

Søndag den 15. september kl. 06.30 – 14.30 i foreningens dagkortvand (undtagen Knudsø).

Tilmelding

Hvis du vil deltage i Aborrekonkurrencen, skal du betale deltagergebyret senest kl.18.00 dagen før konkurrencen. Husk kun én deltager pr. køb.

Seniordeltagergebyr betaling (75 kr.)
Juniordeltagergebyr betaling (20 kr.)

Efter købet vil du typisk inden for 24 timer modtage en mail med dit deltagernummer og din registreringskode, som du skal bruge til at registrere dine fangster. Mailen sendes til den mailadresse, der oplyses i forbindelse med betaling af deltagergebyret.

Hvis mailen ikke er modtaget inden konkurrencens start, kontakt da venligst foreningens webmaster på webmaster@silkeborg-fiskeriforening.dk.

Betales deltagergebyret senere end angivet, kan det ikke garanteres, at du modtager mailen med dit deltagernummer og din registreringskode inden konkurrencens start.

Nyt i forhold til sidste år

Som noget nyt skal der udover deltagernummeret også være en konkurrencekode på fotodokumentationen. Hvis dit deltagernummer f.eks. er “12” og konkurrencekoden er “AB”, skal du skrive “12AB” på genstanden, der vedlægges fotodokumentationen (se foto under konkurrenceregler). Konkurrencekoden er ens for alle deltager i en given konkurrence og offentliggøres ved konkurrencens start på deltagernes statusside.

Regler

  • Det er en åben konkurrence, hvor alle kan deltage mod betaling af deltagergebyret. Hvis man ikke er medlem af Silkeborg Fiskeriforening, skal man udover deltagergebyret også have et dag-, uge- eller årskort.
  • Fiskene skal være fanget på foreningens dagkortvand (undtagen Knudsø) og mindst være 25 cm.
  • Den længste fisk vinder.
  • Det er ikke tilladt for konkurrencedeltagere at fiske på strækningen fra træbroen ved papirfabrikken til Viborgbroen under konkurrencen.
  • Konkurrenceudvalget afgør alene, om fangst, foto mv. kan godkendes. Fotodokumentationen skal opbevares indtil konkurrencens afslutning og fremvises til konkurrenceudvalget på forlangende.
  • Se endvidere de generelle konkurrenceregler.
  • I tilfælde af pointlighed vinder deltageren, der har indberettet flest aborrer. Hvis der fortsat er pointlighed bliver placeringen delt og der trækkes lod om præmien.
  • Vi opfordrer til Catch & Release.

Registrering af fangster

Registrering af fangster skal ske på https://silkeborg-fiskeriforening.dk/konkurrencer/registrer-fangst senest 30 minutter efter fangst. Overholdes dette ikke, kan der ved konkurrencens slut fratrækkes point.

Under konkurrencen vil det være muligt at se den aktuelle stilling på https://silkeborg-fiskeriforening.dk/konkurrencer/resultater. Stillingen opdateres hver gang der registreres en fangst indtil kl. 12.30, hvorefter livestillingen lukker for at give lidt ekstra spænding. Der åbnes igen kl. 15.30. Der lukkes for registrering af fangster kl. 14.35.

I tilfælde af problemer med registrering af fangster, er det muligt at få fangster registreret af konkurrenceudvalget i forbindelse med indmålingen, men senest 30 minutter før konkurrencen slutter.

Man kan indberette så mange fangster, man vil, men det er kun den længste aborre, der tæller med.

Husk at benytte det rigtige deltagernummer og registreringskode, hvis du deltager i flere konkurrencer.

Fotodokumentation og trofæfoto

Se afsnittet under Konkurrenceregler.

Vigtigt: Deltagernummeret og konkurrencekoden skal være synligt på fotodokumentationen. De kan skrives på en træklods eller anden tung genstand og skal lægges ved siden af fisken. Deltager­nummeret står i den tilsendte mail sammen med registreringskoden, mens konkurrencekoden står på deltagernes statusside.

Det er ikke nødvendigt at oplyse registreringskoden — kun deltagernummeret og konkurrencekoden.

Præmieoverrækkelse

Kåring af vindere samt uddeling af præmier finder sted ca. kl. 15.00 i foreningens lokaler på Nylandsvej 70.

Det er en betingelse, at man som vinder er til stede ved præmieoverrækkelsen. Er man ikke til stede, vil præmien gå videre til den næste i rækken.

Der er præmier til 1., 2. og 3. plads til både seniorer og juniorer.

I forbindelse med indmåling samt præmieoverrækkelse, tænder foreningen op i grillen og giver en pølse og trækker lod om et par flasker vin blandt deltagere og fremmødte. Der kan købes øl og sodavand.

Knæk & bræk
Konkurrenceudvalget