Information vedrørende juniorer og forsikringer

Silkeborg Fiskeriforening har efter gennemgang af vores forsikringsdækning denne relevante information til vore juniormedlemmer.

Juniormedlemmer er ved klubaftener ikke dækket af Silkeborg Fiskeriforenings forsikring, da det er ikke muligt for foreningen at dække deltagerne under vores forsikring. Juniorer skal derfor sikre sig, at de er dækket for uheld og skader under deres egen ulykke/fritidsforsikringer.

Ved spørgsmål vedrørende dette kan der rettes henvendelse til Michael Nielsen eller Frank Schmidt.