Hytten ved Skygge Å

Fiskehytten ved Skygge Å venter kun på at blive benyttet. Hytten er beliggende ved Vester Moselundvej 4. Den præcise placering kan ses på kortet for Skygge Å.

Hytten ved Skygge Å
Hytten ved Skygge Å.

Reservering af hytten

Det er ganske gratis for foreningens medlemmer at benytte hytten, så nu er der ikke længere en undskyldning for ikke at få en rigtig hyggelig fisketur til Skygge Å. Henvend dig til kassereren for reservation af hytten og udlevering af nøgler. Det kan ske på email kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk eller ved at ringe til kasserer Nils Thorup på 4027 2911. Husk, det er frivilligt arbejde, og kassereren kan være væk fra email og telefon, så prøv at være i god tid.

Ordensregler for brug af hytten

Hytten kan max lånes for 7 dage i træk. Når hytten er lånt, skal den benyttes.

Såfremt hytten i dele af en periode ikke benyttes, skal nøglen afleveres.

Nøgle afhentes og afleveres ved de, der er ansvarlige for nøglen, oplysning herom fremgår af hjemmesiden under reservering af hytten.

Ved fejl eller mangler ved hytten, gives der ved afleveringen skriftlig / email meddelelse om dette.

Bortkomne nøgler erstattes af den, som har lånt nøglen. Prisen herfor er den udgift, der er for at omstille låsen – samt nye nøgler.

Hytten indeholder: 2 sovebrikse og et bord, gasapparat og batterilygte.

Alt ud over dette skal låner selv medbringe. Gasdåser kan købes ved afhentning af nøglen.

Lygten bruger 4 stk. batterier størrelse D.

Når hytten forlades, skal der være ryddet op og rengjort, såvel inde som ude.

Det er strengt forbudt at tænde grill på terrassen. Tændes der grill, skal det forinden sikres, at grillen ikke kan antænde bevoksningen.

Det er, af hensyn til brandfare, forbudt at tænde bål.

Alt affald skal fjernes og tages med fra hytten. Evt. fiskeaffald kan dog nedgraves, i så fald skal det graves dybt ned og dækkes godt efter. Der tages hensyn til naturen i forhold til nedgravningssted. Det er strengt forbudt at nedgrave andet end fiskeaffald.

Der må ikke køres til hytten, kun parkeringspladsen må benyttes.

Overtrædelse af ovennævnte ordensregler vil medføre sanktioner fastsat af bestyrelsen

Bestyrelsen Silkeborg Fiskeriforening