Bliv medlem af bådafdelingen

Regler for optagelse af medlemmer i bådafdelingen gældende fra 1. september 2022

Som medlem af Silkeborg fiskeriforening kan du for et tillægskontingent på 150 kr. pr. år få adgang til foreningens mange både. Hvis du ønsker at få adgang til bådene, skal du fremsende en mail til kassereren (kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk).

Indmeldelsen er først gyldig ved betaling af ekstrakontingent på 150 kr. samt depositum på 300 kr. for nøgle til foreningens kasserer. Kontingentet periodiseres ikke inden for kontingentåret. Det vil sige, at prisen er den samme, uanset hvornår man ønsker medlemskab.

Du skal forvente, at det kan tage op til to uger fra du melder dig ind, til du kan booke bådene. Medlemsåret følger kontingentåret i Silkeborg Fiskeriforening.

Bemærk, at adgang til bådene også giver dig mulighed for at fiske i Hald Sø.

Ved indmeldelse i bådafdelingen i løbet af kontingentåret, udstedes et ekstra medlemsbevis, der skal medbringes ved brug af bådene sammen med foreningens normale medlemskort.