Bliv medlem af bådafdelingen

Regler for optagelse af medlemmer i bådafdelingen gældende fra 1. juni 2015

Efter du er blevet medlem af Silkeborg Fiskeriforening, kan du det efterfølgende år, for et tillægskontingent på 100 kr. pr. år, få adgang til foreningens 19 både. Hvis du ønsker at få adgang til bådene, skal du fremsende en mail til kassereren (kasserer@silkeborg-fiskeriforening.dk) senest den 15. i en måned med indmeldelse fra efterfølgende måned. Indmeldelsen er først gyldig ved betaling af ekstrakontingent på kr. 100 kr. samt depositum på 300 kr. for nøgle til kassereren. Kontingentet periodiseres ikke inden for kontingentåret. Det vil sige, at prisen er den samme, uanset hvornår man ønsker medlemskab.

Medlemsåret følger kontingentåret i Silkeborg Fiskeriforening.

Bemærk, at adgang til bådene også giver dig mulighed for at fiske i Hald Sø.

Ved indmeldelse i bådafdelingen i løbet af kontingentåret, udstedes et ekstra medlemsbevis, der skal medbringes ved brug af bådene sammen med foreningens normale medlemskort.