Forårsgeddekonkurrence 2022

Senior

  1. Mark Kjær Kristiansen, 116 cm
  2. Kim Skak Pedersen, 114 cm
  3. Lars Ottesen, 103 cm

Junior

  1. Jeppe Klinge, 109 cm
  2. Lasse Jørgensen, 89 cm

Billeder

Mark Kjær Kristiansen, 116 cm
Mark Kjær Kristiansen, 116 cm.
Kim Skak Pedersen, 114 cm
Kim Skak Pedersen, 114 cm.
Lars Ottesen, 103 cm
Lars Ottesen, 103 cm.
Jeppe Klinge, 109 cm
Jeppe Klinge, 109 cm.

Lasse Jørgensen, 89 cm
Lasse Jørgensen, 89 cm