Udvalget for Seniorfisk

Silkeborg Fiskeriforening har et mødested for seniorer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, en onsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00 på vores adresse Nylandsvej 70. Vi starter altid med kaffe og rundstykker samt en masse hyggesnak. Du er meget velkommen til at komme for at se og mærke, om det er noget for dig. Det vil glæde os at hilse på evt. nye medlemmer i Seniorfisk.

Vi prøver at have et indlæg til møderne eller der kan være en oplevelse som en af vores medlemmer vil fortælle om. Eksempelvis havde vi et møde, hvor et medlem meget levende fortalte om hans fangst af en stor laks. Vi kan også bare have hyggeligt samvær, hvor der udveksles erfaringer.

Vi har også arrangeret fisketure efter hornfisk og havørred. Vi har også talt om at arrangerere en tur til Herning Fiskepark, hvor vi kunne prøve at fange stør.

Vi har ligeledes snakket om at kunne mødes i vores værksted, hvor vi kunne lave og / eller reparere fiskegrej.

Alle vores møder i foråret blev som bekendt aflyst på grund af COVI-19. Men vi prøver igen her til efteråret.

Ligeledes blev vores julefrokost aflyst, men med mulighed for senere afholdelse.

Jeg har tilskrevet Søren Berg, DTU og givet ham vores datoer, så han kan melde ind med en mødedato.

Vi vil prøve at arrangere en tur til Klostermøllen for at bese den “nye” Gudenå sammesteds.

Vi vil gøre et forsøg på at få en politiker der ved noget om det omtalte lang stryg ved Tangeværket, til at komme og fortælle herom.

Vi bruger email til information og der sendes altid en mail til medlemmerne, som en reminder et par dage før et møde.

Med venlig hilsen
Seniorudvalget

Datoer for de næste møder i Seniorfisk 2022 / 2023

Foråret 2022

  • 19. januar kl. 10.00
  • 16. februar kl. 10.00
  • 16. marts kl. 10.00

Efteråret 2022

  • 19. oktober kl. 10.00
  • 16. november kl. 10.00

Vinter 2022

  • 14. december (julefrokost) kl. 12.00

Foråret 2023

  • 18. januar kl. 10.00
  • 15. februar kl. 10.00
  • 15. marts kl. 10.00

Seniorudvalget består af:

Klaus Frank
Sven-Åge Enevoldsen
Svend Aage Severinsen
Wolfgang Kettler
Leif Lund Jensen