Isfiskeri

Som medlem af Silkeborg fiskeriforening eller indehaver af et dag-, uge- og årskort er man forpligtiget til at overholde gældende lovgivning. Se nedenstående links omkring færdsel, ophold og opførsel på isen.

Jævnfør Ordensbekendtgørelsen §15 skal kommunen eller politiet give tilladelse til færdsel på isen. Det er endvidere forbudt at lave huller i isen uden tilladelse fra kommunen eller politiet.

Link til politiets bekendtgørelser:
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi/om-midt-og-vestjyllands-politi/faerdsel-paa-is
https://politi.dk/sydoestjyllands-politi/om-sydoestjyllands-politi/faerdsel-paa-is

Link til loven:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/511