Artskonkurrence 2024

Fra fredag den 26. juli kl. 18.00 til søndag den 18. august kl. 12.00 i foreningens fiskevand (undtagen Knudsø).

Artskonkurrencen er en konkurrence, der sætter fokus på den artsdiversitet, vi har i vores fiskevand. Det gælder om at fange så mange arter som muligt, og se hvor store individer af hver art man kan fange. Konkurrencen er sat op på en måde, så selv de mindste arter kan få en stor betydning. Derfor er det nødvendigvis ikke en fordel, at man kan fange en stor fisk, men mere, hvor mange arter man kan fange. Se artslisten længere nede på siden.

Tilmelding

Hvis du vil deltage i Artskonkurrencen, skal du betale deltagergebyret senest kl.18.00 dagen før konkurrencen. Husk kun én deltager pr. køb.

Deltagergebyr betaling (75 kr.)

Der er ingen juniorkategori i Artskonkurrencen.

Efter købet vil du typisk inden for 24 timer modtage en mail med dit deltagernummer og din registreringskode, som du skal bruge til at registrere dine fangster. Mailen sendes til den mailadresse, der oplyses i forbindelse med betaling af deltagergebyret.

Hvis mailen ikke er modtaget inden konkurrencens start, kontakt da venligst foreningens webmaster på webmaster@silkeborg-fiskeriforening.dk. Tjek også spamfilteret, da vi har oplevet, at mailen kan havne i spamfilteret i nogle mailsystemer.

Betales deltagergebyret senere end angivet, kan det ikke garanteres, at du modtager mailen med dit deltagernummer og din registreringskode inden konkurrencens start.

Regler

 • Det er en åben konkurrence, hvor alle kan deltage mod betaling af deltagergebyret. Hvis man ikke er medlem af Silkeborg Fiskeriforening, skal man udover deltagergebyret også have et dag-, uge- eller årskort.
 • Fiskene skal være fanget i foreningens fiskevand (undtagen Knudsø).
 • Fiskeri fra træbroen ved papirfabrikken til Viborgbroen er tilladt i denne konkurrence.
 • Kun fisk fanget på sportslig vis med krog og line kan indgå i konkurrencen. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, samt fisk under målet, kan ikke give længde point, men derimod blot de 100 point for at arten er fanget (billede tages i vandet som dokumentation, og længde sættes til 0 i indmeldelse). Lokale fredninger og restriktioner skal tillige være overholdt.
 • Der skelnes ikke mellem hav-, sø- og bækørred i Artskonkurrencen.
 • Konkurrenceudvalget afgør alene, om fangst, foto mv. kan godkendes. Fotodokumentationen skal opbevares indtil konkurrencens afslutning og fremvises til konkurrenceudvalget på forlangende.
 • Vi opfordrer til Catch & Release.
 • Se endvidere de generelle konkurrenceregler.

Pointsystem

 • Der gives 100 point pr. art og 1 point pr. cm (f.eks.: 20 cm løje (20+100) = 120 point).
 • Man kan indberette så mange fangster, man vil, men det er kun det længste eksemplar af en given art, der tæller med i konkurrencen. Det samlede antal point af disse fisk, afgør placeringen i konkurrencen.
 • I tilfælde af pointlighed, vinder deltageren, der har indberettet flest arter. Er antallet af arter det samme, vinder deltageren, der har indberettet flest fisk. Hvis der fortsat er pointlighed bliver placeringen delt og der trækkes lod om præmien.

Registrering af fangster

Registrering af fangster skal ske på https://silkeborg-fiskeriforening.dk/konkurrencer/registrer-fangst senest 30 minutter efter de er foretaget, så stillingen under konkurrencen bliver retvisende. Overholdes dette ikke, kan der ved konkurrencens slut fratrækkes point.

Under konkurrencen vil det være muligt at se den aktuelle stilling på https://silkeborg-fiskeriforening.dk/konkurrencer/resultater. Stillingen opdateres hver gang der registreres en fangst indtil kl. 13.00, hvorefter livestillingen lukker for at give lidt ekstra spænding. Der åbnes igen kl. 16.00. Der lukkes for registrering af fangster kl. 15.05.

I tilfælde af problemer med registrering af fangster, er det muligt at få fangster registreret af konkurrenceudvalget i forbindelse med indmålingen, men senest 30 minutter før konkurrencen slutter.

Husk at benytte det rigtige deltagernummer og registreringskode, hvis du deltager i flere konkurrencer.

Fotodokumentation og trofæfoto

Se afsnittet under Konkurrenceregler.

Vigtigt: Specielt ved denne konkurrence er det ikke er et krav, at deltagernummeret og konkurrencekoden er synligt på fotodokumentationen, som ved foreningens øvrige konkurrencer.

Præmieoverrækkelse

Kåring af vindere samt uddeling af præmier finder sted søndag den 18. august ca. kl. 12.30 i foreningens lokaler på Nylandsvej 70.

Det er en betingelse, at man som vinder er til stede ved præmieoverrækkelsen. Er man ikke til stede, vil præmien gå videre til den næste i rækken.

Der er præmier til 1., 2. og 3. plads.

Præmiesponsor: DinGrejShop.dk (gavekort).

Knæk & bræk
Konkurrenceudvalget

Artsliste

Aborre (Perca fluviatilis)
Brasen (Abramis brama)
Elritse (Phoxinus phoxinus)
Flire (Blicca bjoerkna)
Gedde (Esox lucius)
Grundling (Gobio gobio)
Græskarpe (Ctenopharyngodon idella)
Helt (Coregonus laveratus)
Heltling (Coregenus albula)
Hork (Gymnocephalus cernua)
Karusse (Carassius carassius)
Kildeørred (Salvelinus fontinalis)
Knude (Lota lota)
Laks (Salmo salar)
Løje (Alburnus alburnus)
Malle (Silurus glanis)
Nipigget hundestejle (Pungitius pungitius)
Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)
Rimte (Leuciscus idus)
Rudskalle (Scardinius erythrophthal)
Sandart (Sander lucioperca)
Skalle (Rutilus rutilus)
Skælkarpe (Cyprinus carpio)
Smelt (Osmerus eperlanus)
Spejlkarpe (Cyprinus carpio)
Stalling (Thymallus thymallus)
Suder (Tinca tinca)
Trepigget hundestejle (Gasterosteus aculeatus)
Ørred (Salmo trutta)
Ål (Anguilla anguilla)