Seneste fangster

Fangstjournal logoHer kan du se de seneste 30 fangster, der er indrap­porteret til Fangst­journalen som værende foretaget i Silkeborg Fiskeri­forenings vande.

Dataene kommer direkte fra Fangst­journalens database over indrap­porterede fangster. Dine egne fangster vil derfor blive vist i nedenstående liste. Hemmelige fangster vises dog ikke på listen, med mindre du har givet tilladelse hertil i dine profil-indstillinger i Fangstjournalen.

Vi håber at alle vore medlemmer vil anvende Fangstjournalen og derved bidrage til at Silkeborg Fiskeriforening og DTU Aqua får mere viden om fiskeriet i vores fiskevande.

Dato Fiskevand Art Længde Vægt
12-03-2023 Mossø Bækørred 50 cm -
11-03-2023 Ringvejsbroen - Kongensbro Gedde 62 cm -
11-03-2023 Ringvejsbroen - Kongensbro Gedde 60 cm -
11-03-2023 Ringvejsbroen - Kongensbro Gedde 65 cm -
04-03-2023 Vejlsø Gedde 58 cm -
01-03-2023 Mossø - Gudensø Bækørred 58 cm -
28-02-2023 Alling Å Gedde 60 cm -
22-02-2023 Ellesø v. Virklund Gedde 84 cm -
12-02-2023 Rye Mølle Sø Gedde 100 cm -
02-02-2023 Julsø Gedde 86 cm -
14-01-2023 Vest for Kærsgård Bro Gedde 98 cm -
14-01-2023 Vest for Kærsgård Bro Brasen 60 cm -
10-01-2023 Mossø Gedde (3 stk.) 60 cm -