Signaturforklaring

Symbol Forklaring
Fiskeri tilladt med fiskekort Fiskeri tilladt for personer med fiskekort til Silkeborg Fiskeriforening samt børn under 15 år.
Frit fiskeri Frit fiskeri. Kræver dog fisketegn i henhold til gældende regler.
Ingen aftale om fiskeri Ingen aftale om fiskeri.
Fiskeri tilladt fra båd Ingen aftale om fiskeri og færdsel fra land, men fiskeri er tilladt fra båd for personer med fiskekort til Silkeborg Fiskeriforening samt børn under 15 år.
Fiskeri kun for medlemmer Fiskeri kun tilladt for medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening.
Fiskeri kun for medlemmer og børn Fiskeri kun tilladt for medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening samt børn under 15 år.
Fiskeri kun for medlemmer og kun fra båd Ingen aftale om fiskeri og færdsel fra land, men fiskeri er tilladt fra båd for medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening samt børn under 15 år.
Fiskeri kun med dag- eller ugekort Fiskeri er kun tilladt for medlemmer af Fiskeriforeningen Gudenaa samt indehavere af et dag- eller ugekort til Silkeborg Fiskeriforening. Medlemskab og årskort til Silkeborg Fiskeriforening giver således ikke adgang til fiskeri.
Fiskeri kun fra båd med dag- eller ugekort Fiskeri er kun tilladt fra båd for medlemmer af Fiskeriforeningen Gudenaa samt indehavere af et dag- eller ugekort til Silkeborg Fiskeriforening. Medlemskab og årskort til Silkeborg Fiskeriforening giver således ikke adgang til fiskeri.
Tidsbegrænset fiskeri Fiskeri fra broanlæg tilladt i perioden 1. november til 31. marts på steder, hvor der ikke ligger både fortøjet.
Fredningszone Fredningsområde – fiskeri og sejlads forbudt.
Adgangsvej Adgangsvej.
Fiskeplatform Brosamarbejdets broer
Der må fiskes fra broerne, hvis der ikke ligger både fortøjet. Ved anløb af både skal fiskeriet stoppes. Fiskeri fra broerne skal ske under hensyntagen til andre, der benytter broerne. Færdsel på broerne er på eget ansvar.
 
Hjejleselskabets broer (Hjejlen A/S)
Lystfiskere er velkommne – dog skal der til enhver tid være fri adgang for Hjejleselskabets både ved brohovedet. Fiskeri fra broerne skal ske under hensyntagen til passagerer til og fra Hjejlebådene. Færdsel på broerne er på eget ansvar.
Handicapvenlig fiskested Kørestolsvenligt fiskested
Fiskeri forbudt fra båd Al isætning og bådsejllads forbudt (gælder alle bådtyper – også flydering).
Motor forbudt Der må ikke benyttes båd med motor (gælder de fleste steder også el-motor).
Indkørsel forbudt Indkørsel forbudt.
Motorkørsel forbudt Motorkørsel forbudt.
Parkering Parkeringsplads.
Ophalerplads Ophalerplads.
Søbad Søbad – vis hensyn.
Offentligt toilet Offentligt toilet.
Borde og bænke Borde og bænke.
Bålplads Bålplads.
Hytte Hytte.