Hinge Sø

Parkering Der kan parkeres på de viste parkeringspladser. Vejen til den østlige parkeringsplads ligger ca. 300 meter øst for krydset Tingskrivervej / Hingeballevej. Det sidste stykke af grusvejen fra svinget og hen til parkeringspladsen kan til tider være mudret med risiko for at bilen sidder fast.
Bemærk Der må kun fiskes fra land på begge sider af Hinge Søbad, men ikke ved selve søbadet (se kort).
Vær opmærksom på, at det i henhold til Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers ikke er tilladt at benytte motor (gælder også el-motor).
Print Printervenlig kort over søen.
Dybdekort
  • Kort uden farver, der er velegnet til sort/hvid print.
  • Kort med blå baggrund.
  • Kort, der viser dybden med farver.
Fiskevand revideret 11. juni 2018.