Fredningstider & mindstemål

Følgende fredningstider og mindstemål er gældende i alle Silkeborg Fiskeriforenings vande:

    Fredningstid
Art Mindstemål Start Slut
Laks 400 mm (ferskvand) 16. nov 28. (29.) feb
Hav- og søørred 400 mm 16. nov1 28. (29.) feb1
Bækørred 300 mm 16. nov 28. (29.) feb
Regnbueørred Intet mindstemål Ingen fredningstid
Helt og heltling 360 mm 1. nov 31. jan
Stalling   Totalfredet
Snæbel   Totalfredet
Sandart 500 mm 1. maj 31. maj
Gedde 600 mm2 15. mar 30. apr
Ål 450 mm Ingen fredningstid
Flodkrebs (hun) 90 mm 1. okt 31. jul
Flodkrebs (han) 90 mm 1. okt 31. mar
Signalkrebs Intet mindstemål Ingen fredningstid

1Vær opmærksom på specialfredning af søørreder i Hald Sø, der går fra 1. november til 31. marts.

1Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen er blevet enige om, at frede havørreder i Gudenåen hele året.

2Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse anbefaler, at gedder over 80 cm genudsættes.

Funder å, Skygge å og Gravbæk er totalfredede i tidsrummet fra 16. november til 28. (29.) februar.

Se endvidere de specielle regler for fiskeri ved Agerskov og Høgild i Karup å under Fiskevand.