Fredningstider & mindstemål

Følgende fredningstider og mindstemål er gældende i alle Silkeborg Fiskeriforenings vande:

Fredningstid
Art Mindstemål Start Slut
Laks 400 mm 1. nov 28. / 29. feb
Hav- og søørred 400 mm 1. nov 28. / 29. feb1
Bækørred 300 mm 1. nov 28. / 29. feb
Regnbueørred Intet mindstemål Ingen fredningstid
Helt og heltling 360 mm 1. nov 31. jan
Stalling Totalfredet
Snæbel Totalfredet
Sandart 500 mm 1. apr2 30. jun2
Gedde 600 mm3 1. apr 30. apr
Ål 450 mm Ingen fredningstid
Krebs (hun) 90 mm 1. okt 31. jul
Krebs (han) 90 mm 1. okt 31. mar

1Vær opmærksom på specialfredning af søørreden i Hald Sø, der går fra 1. november til 31. marts. Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen er blevet enige om, at frede havørreder i Gudenåen hele året.

2Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse har besluttet at fredningstiden for sandart også inkluderer april og juni måned.

3Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse anbefaler, at gedder over 80 cm genudsættes.

Funder å, Skygge å og Gravbæk er totalfredede i tidsrummet fra 1. november til 28. / 29. februar.

Se endvidere de specielle regler for fiskeri i Karup å under Fiskevand.