Fredningstider & mindstemål

Følgende fredningstider og mindstemål er gældende i alle Silkeborg Fiskeriforenings vande:

    Fredningstid
Art Mindstemål Start Slut
Laks 400 mm (ferskvand) 16. nov 15. jan
Hav- og søørred 400 mm 16. nov1 15. jan1
Bækørred 300 mm 16. nov 15. jan
Regnbueørred Intet mindstemål Ingen fredningstid
Helt og heltling 360 mm 1. nov 31. jan
Stalling 330 mm 15. mar2 15. maj2
Snæbel   Totalfredet
Sandart 500 mm 1. maj 31. maj
Gedde 600 mm3 1. apr 30. apr
Ål 450 mm Ingen fredningstid
Flodkrebs (hun) 90 mm 1. okt 31. jul
Flodkrebs (han) 90 mm 1. okt 31. mar

1Vær opmærksom på specialfredning af søørreden i Hald Sø, der går fra 1. november til 31. marts. Lystfiskerforeningerne langs Gudenåen er blevet enige om, at frede havørreder i Gudenåen hele året.

2Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse opfordrer medlemmerne til at genudsætte stallinger, jævnfør anbefaling fra DTU-Aqua, se http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/03/stalling-fredning-2017.

3Silkeborg Fiskeriforenings bestyrelse anbefaler, at gedder over 80 cm genudsættes.

Funder å, Skygge å og Gravbæk er totalfredede i tidsrummet fra 16. november til 15. januar.

Se endvidere de specielle regler for fiskeri i Karup å under Fiskevand.