Udlånsregler

Silkeborg Fiskeriforeningens bestyrelse har ansvaret for oplysning om muligheden for adgang til bådene, udlånsregler og ordensregler for benyttelse af bådene. Dette foregår via medlemsblad og hjemmeside.

Bestyrelsen har fastsat følgende udlånsregler og ordensregler, så bådene altid kan være til glæde for de medlemmer, der har ønsket at få adgang til bådene og de medlemmer, som har påtaget sig ansvaret for at passe bådene.

Medlemskab af bådafdelingen og ordensregler

 1. Kontingent B giver adgang til Silkeborg Fiskeriforeningens både. Alle medlemskategorier af Silkeborg Fiskeriforening kan tilvælge kontingent B.

 2. Dog skal medlemmer under 15 år være ledsaget af en person, der er fyldt 18 år og er myndig.

 3. Der udleveres kun én nøgle pr. medlemskab, herfor betales et depositum fastsat af bestyrelsen. Den udleverede nøgle må ikke overlades til andre og nøglen må ikke kopieres.

 4. Nøglen skal afleveres til foreningens kasserer ved fravalg af kontingent B eller udmeldelse af Silkeborg Fiskeriforening. Nøglen skal tilbageleveres inden for 3 måneder efter udmeldelse. Herefter bortfalder retten til at få depositummet retur.

 5. Silkeborg Fiskeriforening, udvalgets medlemmer og hjælpere har intet personligt ansvar for de personer, som benytter både, der ejes af foreningen. Benyttelse af bådene sker på eget ansvar i alle henseender, herunder ansvar for skade over for tredje mand.

 6. Silkeborg Fiskeriforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads eller fiskeri fra bådene.

 7. Den enkelte bruger af bådene skal overholde alle regler for sejlads, og selv sørge for, at der er redningsveste med i båden, som loven foreskriver. Husk, at ved natsejlads og usigtbart vejr i henhold til søvejsreglerne, er det påkrævet at vise et hvidt lys, der er synlig hele horisonten rundt.

 8. Bådene må kun benyttes efter forudgående reservation.

 9. Man kan højst have tre ventende bookinger.

 10. Hver booking må maksimalt være på 12 timer.

 11. Man må ikke booke mere end én båd på samme tid.

 12. Man skal kunne fremvise bekræftelse på, at man har booket den pågældende båd, der benyttes.

 13. Bådene må kun benyttes til fiskeri.

 14. Benyttes en båd, som man ikke har booket, kan dette medføre eksklusion.

 15. Bestyrelsen kan afkræve udgifter af bruger, der påføres foreningen, hvis benyttelsen af en båd ikke er sket som beskrevet i ordensreglerne.

 16. Man skal altid afbestille en båd, hvis man alligevel ikke kan / vil benytte båden, så andre kan få glæde af den.

 17. Man må gerne have gæster med i båden. Fiskende gæster skal have fiskekort og fisketegn i henhold til gældende regler.

 18. Hvis man ved ankomsten til den båd, man har booket, konstaterer fejl, hærværk eller at den ikke er efterladt, som beskrevet nedenfor, skal det snarest muligt meddeles til tilsynsførende med båden. Sørg for, at båden er i sødygtig stand før brug.

 19. Når man efterlader en båd, skal den altid være rengjort og alt affald skal hjemtages.

 20. Materiellet skal være anbragt i stuverum og årerne skal være låst sammen med låsen til aflåsning af stuverum.

 21. Ved både uden stuverum låses materiel og åre fast i de dertil indrettede kæder og wirer.

 22. Fortøjning:
  1. Hvor bådens stævn er fortøjret til pæl eller bøje, skal båden trækkes ud så stopknuden på tovet er helt ude ved pæl eller bøje. Tovet, der sættes i stævnen, må ikke sno om bundtovet. Se illustrationen på hjemmesiden.
  2. Ved fortøjning og låsning i agterenden, skal sidste led i kædestykket (ca. 1 meter lang) efter stoppladen sættes i låsen, der er fastmonteret i agterenden på båden og låses fast – båden trækkes ud som beskrevet ovenfor – og et led i bundkæden sættes i låsen på pælen, der står ved søbredden. Herved kan båden ikke kan trækkes ind til land.

 23. Hvor der ikke er offentlig parkering, må der kun parkeres på den på hjemmesiden anviste parkeringsplads.

 24. Overtrædelse af ordensreglerne vil kunne sanktioneres i henhold til Silkeborg Fiskeriforenings vedtægter § 2. stk. 6.

Silkeborg Fiskeriforenings Bestyrelse den 7. november 2017