Udlånsregler

Brug af bådene er helt på eget ansvar. Silkeborg Fiskeriforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejlads eller fiskeri fra bådene. Det er op til den enkelte bruger af bådene at sørge for, der er redningsveste med i båden, som loven foreskriver

 1. Silkeborg Fiskeriforening (S.F.S.), udvalgets medlemmer og hjælpere har intet personligt ansvar, for de personer som benytter både, som ejes af foreningen.

  S.F.S.s bestyrelse har ansvaret for, at alle der benytter bådene, via medlemsblad og hjemmeside, er bekendtgjort med betingelserne for benyttelse af bådene, der sker på eget ansvar i alle henseender, herunder ansvar for skade over for tredje mand.

 2. Alle medlems kategorier af S.F.S. kan, efter at have betalt kontingent for et år, det efterfølgende år tilvælge kontingent B.

  Kontingent B giver ret til at benytte de både som foreningen ejer eller råder over.

  Dog skal medlemmer under 15 år være ledsaget af en person, der er fyldt 18 år og myndig.

  Der udleveres kun én nøgle pr. medlemskab, herfor betales et depositum fastsat af bestyrelsen. Nøglen skal afleveres ved fravalg af kontingent B eller udmeldelse af S.F.S.

 3. Benyttelse af både skal ske på de vilkår, der er fastsat af bestyrelsen og båd udvalget.

  Overtrædelse af reglerne vil kunne sanktioneres i henhold til S.F.S.s vedtægter § 2. stk. 6.

 4. Det er op til den enkelte bruger af bådene, at sørge for, der er redningsveste med i båden, som loven foreskriver.

Silkeborg Fiskeriforenings Bestyrelse d. 9 juni 2012