Lånerkortsordningen går elektronisk

Du skal fremover selv booke lånerkort til andre foreninger via bookingsystemet, som du finder under selvbetjeningen.

Det er en forudsætning for brug af bookingsystemet, at din mailadresse er registreret i vores medlemsregister, da den tilsendte bookingbekræftelse også fungerer som lånerkort. Hvis din mailadresse ikke allerede er i medlemsregisteret, kan du indtaste den via selvbetjeningen.

Silkeborg Fiskeriforening har lånerkortsordninger med en række andre foreninger i det midtjyske. Det giver dig mulighed for at fiske i noget andet vand end vores eget. Og med disse fantastiske muligheder følger naturligvis en række forpligtigelser. Det er vigtigt at du ved, at det er dig som bruger af lånerkortsordningen, der har ansvaret for at sætte ind i de andre foreningers regler og retningslinjer for fiskeri, mindstemål, fredninger, parkering med mere.

Regler for brug af Lånerkortsordningen

 • Du må kun booke en tid ved hver forening fremadrettet.
  Systemet tillader op til 3 bookninger, men du må ikke booke to dage ved samme forening. For eksempel lørdag og søndag ved Bjerringbro, men du må gerne booke en tid ved Skanderborg lørdag og en i Bjerringbro søndag. Undtaget er familiemedlemskab, hvor det for eksempel er tilladt at booke begge lånerkort til én forening samtidigt.
 • Hver booking må maksimalt være på 12 timer.
 • Hvor der er krav om fangstindberetninger (også 0-ture) SKAL der være foretaget fangst indberetning, inden man må booke en ny tid ved samme forening, eller i henhold til foreningens regler.
 • Du er selv pligtig til at sætte dig ind i den valgte forenings regler om fiskeri, fredninger, parkeringsforhold med mere.
 • Som gæstefisker har du pligt til at følge lodsejere, fiskeriopsynsmænd og foreningens medlemmers anvisninger uden modsætninger. Husk du er gæst der.
 • Ved booking fremsendes en bekræftelse via mail, som også er dit lånerkort, der skal medbringes under fiskeri. Der kan være krav til at lånerkortet skal printes og medbringes under fiskeri.
 • Ved at gøre brug af lånerkortordningerne acceptere du regler og sanktioner, der er ved ordningen.

Sanktioner for medlemmer, der ikke følger reglerne

Lånerkortsordningen er en ordning, hvor nogle få kan ødelægge det for de mange. Derfor er de sanktionerne der er ved brug af ordningen også relativ skrappe.

 • Ved mindre forseelser som glemt fangstrapporter og lignende kan man blive udelukket for ordningen i en måned.
 • Ved gentagende forseelser kan sanktionerne udvides til 6-12 måneder.
 • Ved grovere forseelser, kan man blive udelukkes for en længere periode fastsat af bestyrelsen.
 • I grove tilfælde, hvor bestyrelsen mener, at ens handlinger skader SFS omdømme kan eksklusion fra SFS i værste fald komme på tale.
 • Enhver sanktion kan indklages for SFS bestyrelse , skriftligt til formanden og senest 2 dage efter en sanktion er tildelt.