Hinge Sø

Båd Grøn polak jolle.
Position N 56.25776 Ø 9.49325.
Parkering Der kan parkeres på den viste parkeringsplads. Vejen til parkeringspladsen ligger ca. 300 meter øst for krydset Tingskrivervej / Hingeballevej. Det sidste stykke af grusvejen fra svinget og hen til båden kan til tider være mudret med risiko for at bilen sidder fast.
Bemærk Vær opmærksom på, at det i henhold til Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads og anden færdsel på Gudenåen med sidevandløb og søer fra Tørring til Randers ikke er tilladt at benytte motor (gælder også el-motor).
Sæson Hele året. I vinterperioden ligger båden på land, men kan bookes på normal vis. Efter endt brug skal båden tilbage på land, hvilket kræver mindst to voksne. Den aktuelle status kan ses på bådafdelingens statusside.
Tilsynsførende Se Tilsyn og fejlmelding.
Booking Silkeborg Fiskeriforenings bådbooking.
Print Printervenlig kort over søen.
Dybdekort
  • Kort uden farver, der er velegnet til sort/hvid print.
  • Kort med blå baggrund.
  • Kort, der viser dybden med farver.
Fiskevand revideret 7. maj 2017.

Billeder

Båden i Hinge Sø

Båden i Hinge Sø.