Thorsø

Parkering Der kan parkeres på den viste parkeringsplads ved enden af Thorsø Skovvej umiddelbart før den røde bom.
Bemærk Der må ikke benyttes motor (el-motor er dog tilladt). Landgang på Højø og Bredø er ikke tilladt i perioden 1. marts til 1. maj af hensyn til rugende gæs. Resten af året er landgang tilladt.
Print Printervenlig kort over søen.
Dybdekort Gammelt dybdekort.
Fiskevand revideret 29. januar 2016.