Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Stor artsrigdom og mange ørreder på Gudenåens naturlige stryg

21. maj 2024
Det lavvandede og brede stryg ved Vilholt undersøges ved elektrofiskeri
Siden fjernelsen af spærringen ved Vilholt Mølle i 2008 har DTU Aqua dokumenteret, at der er kommet mange vilde ørreder i Gudenåen. Foruden ørreden trives en række andre fiskearter også på de naturlige stryg i Danmarks længste vandløb.

Første danske guide til hajer og rokker i farvandene omkring Danmark

19. maj 2024
Hajguide og Rokkeguide - Nærbillede af dværgskade Dipturus batis. Foto DTU Aqua
Ny guide fra DTU Aqua skal forbedre artsbestemmelsen af hajer og rokker de i danske og tilstødende farvande.

Lille effekt af åleudsætning i øvre Gudenå

14. maj 2024
Ål - sætteål klar til udsætning i danske vandløb og søer
DTU Aqua har igennem næsten 20 år fulgt små sætteål som blev udsat opstrøms Vestbirk Vandkraft i Gudenåen. Kun 2,5 % af de små, ål der blev sat ud, ser ud til at have nået en alder, hvor de vandrer mod havet. I andre undersøgelser vurderes det, at 15-20 % udvandrer til havet.

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk i Danmark

14. maj 2024
Skaller
Søhåndbogen på fiskepleje.dk er nu opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i vore søer i 2023.

Laksekonference 2024

14. maj 2024
Laks - Laksekonferencen 2024
Invitation til laksekonference den 14. juni 2024.

Snæblen er sin egen

2. maj 2024
Snæbel. Finn Sivebæk/DTU Aqua
Den sjældne, danske fisk med den markante snude er en gammel, ganske særlig art. Det hævder et nyt studie, som DTU Aqua har deltaget i, trykt i Molecular Ecology. Og det er vilde nyheder, efter forskere  i årtier har diskuteret, om snæblen var lige så meget en helt. Artsbestemmelse har stor betydning for arbejdet med bevarelse af arter. 

Historiske data viser os, hvor mange fisk man kunne fange i fjordene i gamle dage

25. april 2024
AF mik
100 år gamle fiskeridata bekræfter det, mange har sagt i årevis: Mængden af fisk i danske fjorde er faldet markant. DTU Aqua har set på særligt bestanden af skrubber i de historiske data, fordi skrubben betragtes som en indikator for at vurdere miljøtilstanden i kystområder.

Ny rapport samler oplysninger om de vilde laksebestande i Danmark

9. april 2024
Karstoft Å kort før den løber ud i Skjern Å
Hvor store kan de danske laksebestande blive og hvad er status nu?

Status for bestandene af vilde lakseungfisk

9. april 2024

Den naturlige produktion af laks i Skjern Å og Storå blev undersøgt i 2023. Der var et markant fald i produktion af laks i Storå.

Ny rapport samler viden om fisks trivsel og overlevelse efter genudsætning i forbindelse med lystfiskeri

9. april 2024
Skånsom genudsætning af laks. Foto: Timon Thimme
Overlevelsen og trivslen for genudsatte fisk afhænger af, om fisken bliver behandlet skånsomt i forbindelse med fangst og håndtering – DTU Aqua har samlet en række anbefalinger til skånsomt catch and release-lystfiskeri.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2024

14. marts 2024
Laksekvoter 2024. Foto Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Hvordan står det til med fiskene i de indre danske farvande?

14. marts 2024
Forskningsskibet Havfisken er et af de skibe, der indsamler data om fiskebestandene i de indre danske farvande. Foto: Mikael van Deurs
DTU Aqua arbejder på at gøre data om forekomsten af fisk tilgængelige for alle interesserede. Den første prototype af det lille program FishTrends er ude nu.

Fiskeplejen på det 22. Havforskermøde

11. marts 2024
DTU Aquas direktør Fritz Köster byder velkommen til Dansk Havforskermøde 2024. Foto: Anne Trap-Lind
Fiskeplejens to citizen science-projekter, Fangstjournalen og Nøglefiskerprojektet, blev præsenteret på videnskabelige plakater på det 22. Danske Havforskermøde på DTU i Lyngby.

Flere små torsk i ålegræs end på sandbund

27. februar 2024
Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
DTU-studerende har sammenlignet livet på en ålegræseng og et stykke sandbund i Aarhusbugten.

Mange vandløb får undersøgt fiskebestanden i 2024

27. februar 2024
Danmarks kort viser med grønt de kommuner hvor fiskebestanden bliver undersøgt i 2024. Undevandsfotoet viser en ½-års ørred som er naturlig produceret i vandløbet.
I 2024 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte vandløbsområder fordelt på 12 kommuner. Andre fiskearter registreres også i undersøgelsen, som foregår i august og september.

Havørreder fra vandløb ved Mariager Fjord er genetisk ens, men ørestenene afslører, at der alligevel er forskel på ørredstammerne i de enkelte vandløb

4. februar 2024
Mariager Fjord ved Bramslev Bakker set fra vest mod øst. Foto Kristi Kälo
Havørrederne fra vandløbene i Mariager Fjord strejfer så meget, at man ikke kan se forskel genetisk. Nye analyser af den kemiske sammensætning af fiskenes øresten afslører, at der er forskelle, som kan vise, hvilke vandløb ørrederne kommer fra.

Opgangen af laks i Kongeå i 2023

4. februar 2024
Kongeå ved nedlagt opstemning ved Nielsby
I Kongeå blev opgangen af laks estimeret til 722 laks. Dette er en fremgang i forhold til tidligere undersøgelser.

Opgangen af laks i Skjern Å i 2023

4. februar 2024
Skjern Å opstrøms Albæk
Opgangen af laks i Skjern Å-systemet er i 2023 estimeret til 4.662 stk. Dette er et fald på 38% i forhold til undersøgelsen i 2022, hvor opgangen blev estimeret til 7.553 laks.

Nyt fredningsbælte ved Saltværket i Mariager Fjord

23. januar 2024
Mariager Fjord ved Bramslev Bakker
Fødevareministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse for fiskeri og fredningsbælter i Mariager Fjord. Den trådte i kraft 1. januar 2024. En vigtig ny regel er et fredningsbælte ved Saltværket øst for Mariager.

12 millioner kr. til at undersøge fiskearters adfærd og udbredelse i det nordøstlige Atlanterhav

15. januar 2024
Thornback ray (Raja clavata).
NorTrack-projektet har fået penge fra det europæiske biodiversitetsprogram, Biodiversa+, til at undersøge, hvordan biodiversitet i Nordøstatlanten kan overvåges.

Kan en vindmøllepark fungere som gydeområde for torsk ?

10. januar 2024
Havvindmølleparken Horns Rev 2. Havvindmøller er markeret med sort og lyttestationerne med grøn. De 30 lyttestationer registrerer torsk i vindmølleparken. Til højre ses havvindmølleparken fra luften.
Nyt projekt kortlægger torskens bevægelser i en vindmøllepark med særligt fokus på torskens gydesæson.

Fiskeplejen udsætter 7.000 pighvarreyngel fra lokale stamfisk

19. december 2023
Pighvarreyngel udsættes i Roskilde Fjord af Gershøj Fritidsfiskerforening (DAFF) i slutningen af oktober sammen med lokale deltagere. Foto Fishlab.
I løbet af oktober og november 2023 har den marine fiskepleje udsat 7.000 pighvarreyngel fra lokale stamfisk på tre lokaliteter i Roskilde Fjord, Sejerø Bugten og Det Sydfynske Øhav. Afhængigt af opvækstforholdene vil ynglen formentlig efter 2-4 år have nået en god spisestørrelse.

Kystfiskeri er den mest populære form for lystfiskeri i Danmark

27. november 2023
Lystfiskeri fra kysten, primært efter havørred og sæsonarter som makrel og hornfisk, er det mest dyrkede lystfiskeri i Danmark
En undersøgelse blandt danske lystfiskere viser, at fiskeri ved kysten er det absolut mest populære, og at laksefisk oftest er målet for fisketuren.

56.000 skrubbeyngel med ”røde” øresten er udsat i Limfjorden

27. november 2023
Skrubbe til udsætning og stemningsbillede fra skrubbeudsætning. Foto: Mette K. Schiønning og Niels Lynggaard.
DTU Aqua har mærket 56.000 skrubber med farvestoffet alizarin complexone, som afsætter en rød ring i fiskenes øresten. Det skal bruges til at skelne de opdrættede skrubber fra vilde fisk. Nu er de mange skrubber blevet sat ud på forskellige lokaliteter i Limfjorden.

Anbefalinger for et bæredygtigt fiskeri af sort hummer i Limfjorden

10. november 2023
En lille, sort hummer med t-bar-mærke i rygskjoldet. Mette K. Schiønning.
DTU Aqua har undersøgt bestanden af sort hummer i Limfjorden og kommer nu med anbefalinger til, hvordan fiskeriet kan forvaltes.

Ny invasiv krabbe har etablerert sig i Limfjorden

9. november 2023
Penselklippekrabber - hun t.v. og han t.h.
Den sydøstasiatiske penselklippekrabbe findes allerede i Vadehavet, men nu ser det ud til, at den også har etableret sig i Limfjorden. DTU vil gerne høre fra dig, hvis du ser krabben.

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som vil hjælpe med at indsamle viden om fisk i kystområderne

2. november 2023
Del af fritidsfiskerfartøj. Nørrefjord. Foto: Line Reeh
Er du fritidsfisker, og vil du være med til at dokumentere, hvordan det går med fiskebestandene i de kystnære farvande? Så bliv nøglefisker! 

Nye tal for fiskebestande i vandløb er online

1. november 2023
Ørreden er ½-år og står med hovedet mod strømmen
De nyeste data fra kortlægningen af fiskebestandene i udvalgte danske vandløb er fra efteråret 2022, og de kan nu ses online på DTU Aqua's Ørredkort.

Små ørreder skal kunne gemme sig for rovdyr

1. november 2023
Ørred. Foto: DTU Aqua
Der skal en ekstra indsats til i åerne, hvor havørreden gyder, for at bevare bestanden i Gudenåen, i takt med at odderen er tilbage, og fiskehejren jager året rundt. Det slår en ny rapport fra DTU Aqua fast. I denne uge er der borgermøde under overskriften ”Sådan får vi havørreden tilbage til Gudenåen”.

Tænk langsigtet og tag forskningen alvorligt

13. oktober 2023
Martin-Lindegren-privatphoto-web
Hvad er biodiversitet? I anledning af det aktuelle fokus på havet og biodiversitet har vi opdateret og genpublicerer nu tre interviews med forskere, der på hver sin måde har fokus på biodiversitet. Her er det seniorforsker ved DTU Aqua Martin Lindegren, der fortæller om ’funktionel biodiversitet' og hvorfor beskyttelse af naturen er afgørende vigtigt.

Torskens nedtur – hvad er der sket i den østlige Østersø

11. oktober 2023
Foto Sune Riis Sørensen
For 30-40 år siden var øst-torsken op til en meter lang, trind og talrig – nu er den lille og mager og må ikke fiskes. Hvad er der sket? Det er DTU Aqua i gang med at undersøge, og øjnene er rettet mod iltsvind og leverorm

Hajer og rokker i Danmark er blevet kortlagt ud fra deres DNA

9. oktober 2023
Raja_clavata_Thornback_ray_or_thornback_skate_Ecomare_Texel_the_Netherlands
Der findes omkring 18 haj- og rokke-arter i Danmark. Det fastslår et nyt forskningsprojekt, der har kortlagt arter gennem DNA. Man har undersøgt, hvor arterne findes i de danske farvande, og også fundet ud af at bifangsterne af arterne er mere end fordoblet over de seneste ti år.

Tunmærkningen er slut for i år – og sandsynligvis med en dansk rekordtun

6. oktober 2023
Springende tun i Øresund. Foto ©Tanis Jansen
Den blåfinnede tun er vendt tilbage til vore farvande og mærkningsprojektet har tilmed mærket den største tun i projektet med en vurderet vægt på ca. 380 kg.

Den der klarer sig bedst, er den der er opvokset vildt

6. oktober 2023
Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua
Hvad er biodiversitet? I anledning af det aktuelle store fokus på havet og biodiversitet opdaterer vi og genpublicerer de tre interviews med forskere, der på hver sin måde har fokus på biodiversitet. Her er det professor og populationsgenetiker Einar Eg, der fortæller om den mytiske laks fra barndommen og fremtiden med eDNA.

Fiskebørnehaverne i Naturpark Lillebælt virker

27. september 2023
Havkarusse_Biohut / Naturpark Lillebælt
Dobbelt så mange fisk. Sådan lyder det positive resultat, der er kommet ud af at etablere 56 fiskebørnehaver i Naturpark Lillebælt i 2022. Undersøgelser og resultater er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra DTU Aqua, Naturpark Lillebælt, studerende og frivillige borgere.

Tunprojektet fik royalt besøg af H.K.H. Kronprins Frederik

25. september 2023
Blåfinnet tun
Tunmærkningen har igen haft besøg af H.K.H. Kronprins Frederik, som i går kom og hjalp med mærkningen og fik lejlighed til at høre om resultaterne fra netop den tun, han selv var med til at mærke ved besøget i projektet i august 2021.

Ny nøglefiskerrapport: De traditionelle fisk er næsten væk

21. september 2023
Foto af Mikael van Deurs
Traditionelle danske fisk som skrubber og ålekvabber er gået stærkt tilbage. Det dokumenterer den nyeste nøglefiskerrapport, hvor DTU Aqua i samarbejde med frivillige fiskere gennem 20 år har overvåget, hvordan det står til med fiskene i vores fjorde og kystnære farvande.

Brakvandsgedder og brakvandsaborrer ved Sydsjælland skal have det meget bedre

31. august 2023
Brakvandsgedde
Nye anbefalinger beskriver, hvordan man kan genskabe store livskraftige bestande af gedder og aborrer i brakvandsområderne omkring Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Anbefalingerne er udarbejdet af myndigheder, sportsfiskere og forskere i fællesskab.

Marin naturgenopretning og redskabsudvikling er DTU Aquas specialer

22. august 2023
Af Mikael Van Deurs
Det kræver indgående viden om naturgenopretning og nytænkning i fiskeriredskaber at leve op til de miljøkrav, der er lagt op til i EU’s biodiversitetsstrategi og Marine Action Plan. Områder som DTU Aqua har lang erfaring og solide forskningskompetencer inden for. Vi har her i sommeren kigget lidt på egne hylder.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

21. august 2023
Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

Tusindvis af kilometer vandløb stadig uden faunapassage

10. august 2023
Opstemningen ved Rind Å, som er et tilløb til Skjern Å. Spærringen skal fjernes i den nye Vandplansperiode som er 2021-2027.
Der er stadig mere end 3.500 fysiske spærringer i vandløbene i Danmark, som hindrer fri faunapassage og dermed succesfuld genoprettelse af blandt andet naturlige fiskebestande.

Pas godt på laksen i Ribe Å – den skal nu klare sig uden støtteudsætninger

26. juni 2023
Flads Å har på denne strækning de naturlige gyde- og opvækstområder bevaret
Fra og med 2023 bliver der ikke længere udsat opdrættede laks i Ribe Å-systemet. Ribe Å er således nu det andet vandsystem i Danmark, hvor den naturlige produktion af laks er på et niveau, hvor det mangeårige program for udsætninger af ½-års laks kan ophøre.

Fiskene er skrubbet af i de østjyske fjorde

26. juni 2023
Skrubbe. Foto: Claus Hellerøe
En gruppe fritidsfiskere og undervandsjægere fiskede efter skrubber ved Juelsminde og i Horsens og Vejle Fjord, men fangede kun meget få fisk. 

Ph.d.-forsvar om strejfende havørreder i Mariager Fjord

23. juni 2023
Havørred. Foto: Kristi Källo
Den 3. juli 2023 forsvarer Kristi Källo sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges på DTU i Silkeborg eller online.

Ph.d.-forsvar om den genetiske struktur hos limfjordsøsters

23. juni 2023
Hands helding flat oyster. Photo: DTU Aqua
Den 4. juli 2023 forsvarer Homère J. Alves Monteiro sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online eller på DTU i Silkeborg.

Havørreder vender tilbage til åen på samme tid år efter år

20. juni 2023
Havørred på gydevandring i vandløb
Ny forskning viser, at flergangsgydende havørreder vandrer ind og ud af vandløbene på samme tid hvert år. Voksne havørreder afvejer vækst og overlevelse i forbindelse med opholdet i havet, hvilket afspejles i deres valg af livshistorie.

I sommeren 2023 bliver der udsat 1.682.000 små ål i fersk- og saltvand

20. juni 2023
Udsætning af sætteål
Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Så langt så godt: Fiskeplejens pighvarrestrygninger i 2023 er i gang

16. juni 2023
Strygning af pighvarre. Foto: Gershøj Fritidsfiskere.
For sjette år i træk bliver kønsmodne pighvarrer strøget lokalt, som en del af Fiskeplejens bestandsophjælpning af marine fisk.  

Småtorsk er gode til at sprede sig til forskellige danske farvande. Men småtorsk kræver sunde levesteder for at klare sig

8. juni 2023
Torsk - småtorsk har levesteder ved bunden. FOTO: Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix
Mange torsk starter deres liv som torskelarver ude på åbent hav, hvor fiskene føres rundt med havstrømmene. En analyse viser, at de små torsk spredes vidt omkring i de danske farvande. Hvis torsken skal klare sig, skal der være gode levesteder, uanset hvor de bliver ført hen med havstrømmene.

Forskere skubber grænserne for undersøgelser af de marine dyrs adfærd ved brug af moderne teknologi

6. maj 2023
Blåfinnet tun springer i Kattegat. Foto Kim Birnie-Gauvin
Elektroniske mærker, der kan fjernovervåge dyrearter i det marine miljø, skubber til grænserne for hvad vi kan observere under vand og giver uvurderlig viden om dyrenes adfærd.