Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

Frivillige fra projekt ”Kysthjælper” planter ålegræs for at fremme biodiversiteten

3. marts 2023
Ålegræs. Foto: Mikael van Deurs
En studerende har undersøgt dyrelivet i et nyt ålegræsområde, som ’kysthjælperne’ står bag. Resultaterne tyder på, at ålegræsset lokker fisk til, og at især de helt små torsk er glade for ’kysthjælpernes’ indsats.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2023

3. marts 2023
Laksekvoter 2023. Foto Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.

Nyt studie dokumenterer skarvprædation på voksne havørreder

1. marts 2023
Skarv har fanget en havørred
Skarver æder også voksne havørreder.

Nu skal livets bevægelser i havet i hele Europa kortlægges

24. februar 2023
STRAITS
Beskyttelse og forvaltning af livet i havet kræver indgående viden om biologi og havets økosystemer. Et nyt EU-projekt, STRAITS, hvor DTU Aqua er med, skal over de næste 4 år styrke den viden ved at tracke livet i havet inden for Europas fire hjørner.

Forstå, hvordan naturgenopretning i havet kan lykkes

26. januar 2023
Foto af Mikael Van Deurs
Med tre nye overordnede guides om naturgenopretning i havet kan beslutningstagere, aktører og interessenter nu gå til sagen med øget succes for både havnaturen, økosystemtjenesterne og det budget, det kræver at genoprette natur. Det er nyt Nationalt Center for Marin Naturgenopretning med bidrag fra DTU Aqua, der udarbejder guiderne.

Overraskende høj strejfrate blandt havørreder i Mariager Fjord

24. januar 2023
Dansk vandløb
Havørreder vandrer på forskellige tidspunkter i deres livscyklus. Selvom de kan vandre flere hundrede kilometer ude i havet, er de kendte for med høj præcision at vende tilbage til deres oprindelsesvandløb for at gyde. DTU Aquas seneste undersøgelser viser dog et andet billede fra tilløb til Mariager Fjord.

Opgangen af laks i Storå i 2022

24. januar 2023
Kommuner og frivillige udlægger grusstryg til gavn for fisk og smådyr. Her har laks i Storå-systemet gydt i det udlagte gydegrus.
I Storå-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 5.119 laks.

Opgang af laks i Skjern Å 2022

24. januar 2023
Ronnum Bæk i Skjern Å-systemet - vandranunkler giver stor fysisk variation til gavn for smådyr og fisk
I Skjern Å-systemet er opgangen i 2022 estimeret til 7.553 laks.

Projekt Coastal Life skal bringe banker af muslinger og østers ​tilbage til Limfjorden

6. januar 2023
Af Mikael Van-Deurs
DTU Aqua er med i det landsdækkende 6-årige projekt Coastal Life, som Limfjordsrådet har søsat i et partnerskab med seks kommuner, fire universiteter, to statslige styrelser og store private aktører. Aquas opgave er at genetablere banker af muslinger og østers.

Tænk langsigtet og tag forskningen alvorligt

22. december 2022
Martin-Lindegren-privatphoto-web
Seniorforsker ved DTU Aqua Martin Lindegren efterlyser handling i dette 3. interview under overskriften ’hvad er biodiversitet?’ Dyk ned i ’funktionel biodiversitet’, EU-projektet B-USEFUL og hvorfor beskyttelse af naturen er afgørende.

Nye planer for fiskepleje i 2023

2. december 2022
Elektrofiskeri i vandløb anvendes til at lave bestandsundersøgelser
I 2023 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i otte udvalgte områder i Danmark, fordelt på 41 kommuner. Andre fiskearter registreres også og undersøgelsen foregår i august og september.

Studerende og lokale fiskere anvender undervandsdrone til at kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

2. december 2022

Rev af muslinger er ofte gavnlige for fisk og smådyr ved havbunden, men man har kun kortlagt og beskyttet få muslingerev i Danmark. DTU udfører for tiden et projekt, hvor studerende og lokale fiskere kortlægger muslingerev.

Fritidsfiskere og undervandsjægere vil samarbejde om skrubbeudsætninger

1. december 2022
Stemningsbilleder fra møde i Vejle Bådelaug 17. november 2022
Lokale ildsjæle fra det østlige Jylland går sammen om at opfiske moderfisk til produktion af skrubbeyngel til udsætning.

Nye ”Planer for fiskepleje” i ørredvandløb

15. november 2022
Planer for fiskepleje omfatter undersøgelser af vandløb i 22 kommuner som blev undersøgt i 2021.
Syv nye ”Planer for fiskepleje” fortæller om den fiskeøkologiske tilstand og mulige forbedringer i Sønderjylland samt en række vandløb i Nord- og Midtjylland.

Mere ørredyngel fra gydning - men ikke flere ældre ørreder

15. november 2022
Bækørred
I de jyske ørredvandløb, der blev undersøgt i 2021, var der generelt ikke kommet flere ældre ørreder i de sidste 8-10 år.

DTU Aqua vil mærke et stort antal skrubbeyngel

18. oktober 2022
Skrubbe på målebræt. Foto: Mette K. Schiønning
Ved at anvende et farvestof håber Fiskeplejen, at det bliver muligt at mærke skrubbeyngel i stort tal og mere effektivt end i dag, inden fiskene udsættes i Limfjorden. Det vil give bedre mulighed for at undersøge effekten af udsætningerne.

Hvad kommer der ud af ørredudsætninger? - en ny undersøgelse på Fyn skal gøre os klogere

17. oktober 2022
Udsætning af ørredsmolt i Isefjorden
DTU Aqua har indgået et samarbejde med Havørred Fyn og Fyns Laksefisk omkring et stort mærkningsforsøg af ørreder. Fra og med foråret 2023 vil ALLE udsatte ørredsmolt på Fyn og øerne omkring Fyn være mærket. I samarbejde med lystfiskere vil vi herefter indsamle data om de mærkede ørreder og på den måde skabe ny indsigt i udsætningernes effekt.

6.000 pighvarrer udsat i Kerteminde Bugt

26. september 2022

Udsætningen af 6.000 små pighvarrer er Fiskeplejens hidtil største udsætning baseret på yngel fra lokale moderfisk.

Udsætninger af ørredsmolt

19. september 2022
Ørredsmolt bliver blanke og trækker fra vandløb og ud i havet. Foto Bernt Rene
Udsætninger af ørredsmolt har en lang historie i Danmark. Praksis og forudsætninger har ændret sig en del gennem tiden.

Pighvarrer og skrubber opfører sig forskelligt i Roskilde Fjord

12. september 2022
Pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen
Undersøgelser foretaget af lokale fiskere og DTU Aqua tyder på, at pighvarrer og skrubber i Roskilde Fjord foretager forskellige gydevandringer.

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

6. september 2022

DTU Aqua afholder genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der elfisker i forbindelse med indfangning af moderfisk.

Kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning

6. september 2022

DTU Aqua afholder kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning.

Kursus i vandløbsrestaurering

6. september 2022
Vandløbsrestaurering - lær at udlægge gydegrus og fjerne små spærringer
DTU Aqua holder kursus i vandløbsrestaurering.

Fiskeriministeren mærkede tun sammen med fiskere og forskerne i Skagen

5. september 2022
xx
Tidligt fredag morgen stod fiskeriminister Rasmus Prehn til søs for at mærke tun sammen med lystfiskere og forskere fra DTU Aqua, der for sjette år i træk følger den tilbagevendte fisks færden.

Tunen – en gevinst for både biodiversitet og økonomi

1. september 2022

Mange lystfiskere elsker at fange tun. Den oplevelse bruger lystfiskerne mange penge på – så mange at det kan gavne den danske oplevelsesøkonomi, viser nye analyser fra DTU Aqua.

Undgå at sprede krebsepest

26. august 2022
Signalkrebs som denne kan være inficeret med krebspest uden at vise sygdomsstegn.
Lystfiskere og andre, der er i kontakt med vandløb, bør desinficere grej og støvler for at undgå at sprede krebsepest.  

Lystfiskere kan være med til at mindske spredningen af fiskesygdommen IHN

12. august 2022
IHN-sygdom forekommer på dambrug i Danmark. Fotoet viser guldørreder på i et dambrug.
IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med redskaber, der har været i direkte berøring med syge fisk eller vand med syge fisk.

Tunen er tilbage i Danmark, og nu er der nyt om dens adfærd

20. juli 2022
Blåfinnet tun
De første resultater fra mærkningen af blåfinnet tun i danske farvande viser, at de kæmpestore fisk foretager lange vandringer i Atlanterhavet, og at det sandsynligvis er de samme tun, der vender tilbage til vores farvande år efter år.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

12. juli 2022
Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

I sommeren 2022 bliver der udsat 1.793.000 små ål i fersk- og saltvand.

5. juli 2022
Udsætning af ål i 2022
Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Plakater om marin fiskepleje i Danmark

5. juli 2022
Fire plakater om marin fiskepleje
Fire nye plakater fortæller om spændende projekter i den marine fiskepleje. Lokale foreninger og andre er velkomne til at bruge plakaterne til havnedage m.v.

Lystfiskeri i Københavns Havn – muligheder og begrænsninger

5. juli 2022
Københavns Havn byder på fiskeri mange steder og efter mange fiskearter
Københavns Havn byder på mange muligheder for lystfiskeri, og der er i dag kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Det er dog bestemt, at bundfiskene ål og skrubbe samt arterne aborre sild og torsk skal genudsættes. De kan være usunde at spise grundet indhold af tungmetaller. Samtidig er bundmede forbudt.

Hedebølge og iltsvind er en farlig cocktail for havørred

5. juli 2022
Havørred
Klimaforandringer giver flere hedebølger i Danmark. Det påvirker også livet i havet. For fisk kan hedebølger betyde farligt høje temperaturer, især i den øvre del af vandsøjlen. Samtidig bidrager varmen til alvorligt iltsvind ved havbunden. Kombinationen med varmt overfladevand og bundvand med iltsvind kan gøre nogle af vores fjordområder til farlige levesteder for havørreder.

Klimakrise og biodiversitetskrise hænger sammen

29. juni 2022
Karen Timmermann. Foto: Andreas Frommelt
Karen Timmermann, professor og ekspert i næringsstoffers betydning for det kystnære hav og udpeget til regeringens Biodiversitetsråd kommenterer spørgsmålet: Hvad er biodiversitet?  

”Den der klarer sig bedst, er den der er opvokset vildt”

15. juni 2022
Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua
Hvad er biodiversitet? Det taler vi med professor og populationsgenetiker Einar Eg om i dette første interview i en serie med førende forskere på området. 

Årets pighvarstrygning er sat i gang

15. juni 2022
Pighvarstrygning på havn
I starten af juni blev de første gydemodne pighvarrer strøget som et led i en større pighvarudsætning på flere udvalgte lokaliteter i Danmark.

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk

15. juni 2022
Fangst af skaller
Søhåndbogen på fiskepleje.dk er blevet opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i danske søer i 2021.

Flodkrebsen har det skidt i Danmark

17. maj 2022
Flodkrebs
Danmarks mest udbredte krebsart er i dag den invasive signalkrebs. Det er en væsentlig årsag til, at flodkrebsen bliver sjældnere og faktisk er helt forsvundet fra nogle landsdele. Det er den triste virkelighed, som den første systematiske kortlægning af udbredelsen af krebs i Danmark har afsløret.

Oplev ph.d.-studerende fortælle om 'Livet under overfladen' på Zoologisk Museum

17. maj 2022
Snorkling
Lørdag den 21. maj 2022 kan hele familien møde over 50 videnskabsfolk fra DTU og Københavns Universitet fortælle om deres forskning omkring livet i havet, søer og åer.

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

20. april 2022
Karup Å fik undersøgt ørredbestanden i 2021
Nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner er nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022

4. april 2022
Laksekvoter for 2017. Genudsætning af laks sker bedst når laksen holdes i vandet hele tiden. Foto: Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.    

Temadag om kunstige rev: Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?

28. marts 2022
Store forekomster af torsk ved menneskelig konstruktion i Nordsøen. Foto: Cor Kuyvenhoven
Den 20. april 2022 er der foredrag og debat på DTU i Lyngby og online om, hvordan konstruktioner og anlæg i havet kan gavne havmiljøet og være med til at sikre mere liv i havet.

Opgangen af laks i Ribe Å i 2021

20. februar 2022
Laks på gydestryg i Hjortvad Å, som er et tilløb til Ribe Å-systemet.
DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.

Længdegrænsen mellem grilse og storlaks flyttes fra 75 til 73 cm

20. februar 2022
Lakseforvaltning - længdegrænsen mellem grilse og storlaks 73 cm
Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på fiskens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen bør flyttes fra 75 cm til 73 cm, så grilse fremover defineres som laks på maks. 73 cm.

Opgangen af laks i Brede Å i 2021

9. februar 2022
Der er skabt lavvandede grustryg i Brede Å
DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev opgangen af laks beregnet til ca. 120 laks og i 2021 til ca. 868 laks.

Sæler i søgeren

31. januar 2022

DTU Aqua skal for Miljøstyrelsen undersøge gråsælernes spisevaner i Østersøen ved Bornholm. Hvis sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne, vil der være basis for igen at give tilladelse til at regulere sælbestanden.

Ph.d.-forsvar om restaurering og monitering af stenrev

26. januar 2022
Udsætning af fjernstyret undervandsvideosystem til overvågning af restaureringsområde i Flensborg Fjord. Foto: Casper Tybjerg (www.ttf.dk)
Den 9. februar 2022 forsvarer Tim Wilms, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Kan stenrev både beskytte kysten og fremme biodiversiteten?

18. januar 2022
Oprørt hav. Foto: Colourbox
Et nyt projekt ser nærmere på, om stenrev kan anvendes til både at fremme kystbeskyttelse og havnatur. I øjeblikket undersøger forskerne, hvor i Danmark det kommende forsøgsrev skal anlægges.

Nyheder fra fiskeplejen i 2021

16. december 2021
Nyhedsbreve frz fiskeplejen i 2021
Her kan du se alle nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2022

7. december 2021
Undersøgelser af ørredbestande i vandløb bliver undersøgt ved brug af elektrofiskeri. Danmarkskortet viser de kommunere hvori der er vandløb som bliver udnersøgt i 2022
I efteråret 2022 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i ni udvalgte områder i Danmark, fordelt på 23 kommuner. Andre fiskearter registreres også.