Her kan du læse de seneste nyheder fra Fiskepleje.dk. Klik på overskriften for den nyhed, du ønsker at læse. Nyheden åbner i et nyt faneblad.

Nyheder om fisk i vandløb, søer og havet

6.000 pighvarrer udsat i Kerteminde Bugt

26. september 2022
Små pighvarrer til udsætning. Foto: Mette K. Schiønning
Udsætningen af 6.000 små pighvarrer er Fiskeplejens hidtil største udsætning baseret på yngel fra lokale moderfisk.

Udsætninger af ørredsmolt

19. september 2022
Ørredsmolt bliver blanke og trækker fra vandløb og ud i havet. Foto Bernt Rene
Udsætninger af ørredsmolt har en lang historie i Danmark. Praksis og forudsætninger har ændret sig en del gennem tiden.

Pighvarrer og skrubber opfører sig forskelligt i Roskilde Fjord

12. september 2022
Pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen
Undersøgelser foretaget af lokale fiskere og DTU Aqua tyder på, at pighvarrer og skrubber i Roskilde Fjord foretager forskellige gydevandringer.

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

6. september 2022

DTU Aqua afholder genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der elfisker i forbindelse med indfangning af moderfisk.

Kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning

6. september 2022

DTU Aqua afholder kursus i elektrofiskeri for sportsfiskere og andre, der opdrætter laksefisk til udsætning.

Kursus i vandløbsrestaurering

6. september 2022
Vandløbsrestaurering - lær at udlægge gydegrus og fjerne små spærringer
DTU Aqua holder kursus i vandløbsrestaurering.

Fiskeriministeren mærkede tun sammen med fiskere og forskerne i Skagen

5. september 2022
xx
Tidligt fredag morgen stod fiskeriminister Rasmus Prehn til søs for at mærke tun sammen med lystfiskere og forskere fra DTU Aqua, der for sjette år i træk følger den tilbagevendte fisks færden.

Tunen – en gevinst for både biodiversitet og økonomi

1. september 2022

Mange lystfiskere elsker at fange tun. Den oplevelse bruger lystfiskerne mange penge på – så mange at det kan gavne den danske oplevelsesøkonomi, viser nye analyser fra DTU Aqua.

Undgå at sprede krebsepest

26. august 2022
Signalkrebs som denne kan være inficeret med krebspest uden at vise sygdomsstegn.
Lystfiskere og andre, der er i kontakt med vandløb, bør desinficere grej og støvler for at undgå at sprede krebsepest.  

Lystfiskere kan være med til at mindske spredningen af fiskesygdommen IHN

12. august 2022
IHN-sygdom forekommer på dambrug i Danmark. Fotoet viser guldørreder på i et dambrug.
IHN-virus spredes gennem vand, ved flytning af inficerede æg og fisk eller ved kontakt med redskaber, der har været i direkte berøring med syge fisk eller vand med syge fisk.

Tunen er tilbage i Danmark, og nu er der nyt om dens adfærd

20. juli 2022
Blåfinnet tun
De første resultater fra mærkningen af blåfinnet tun i danske farvande viser, at de kæmpestore fisk foretager lange vandringer i Atlanterhavet, og at det sandsynligvis er de samme tun, der vender tilbage til vores farvande år efter år.

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

12. juli 2022
Springende tun. Foto: Brian MacKenzie
DTU Aqua undersøger den blåfinnede tuns færden i danske farvande og beder folk, som ser tun i havet omkring Danmark, om at hjælpe med oplysninger. 

I sommeren 2022 bliver der udsat 1.793.000 små ål i fersk- og saltvand.

5. juli 2022
Udsætning af ål i 2022
Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Lystfiskeri i Københavns Havn – muligheder og begrænsninger

5. juli 2022
Københavns Havn byder på fiskeri mange steder og efter mange fiskearter
Københavns Havn byder på mange muligheder for lystfiskeri, og der er i dag kun ganske få steder, der ikke må lystfiskes. Det er dog bestemt, at bundfiskene ål og skrubbe samt arterne aborre sild og torsk skal genudsættes. De kan være usunde at spise grundet indhold af tungmetaller. Samtidig er bundmede forbudt.

Plakater om marin fiskepleje i Danmark

5. juli 2022
Fire plakater om marin fiskepleje
Fire nye plakater fortæller om spændende projekter i den marine fiskepleje. Lokale foreninger og andre er velkomne til at bruge plakaterne til havnedage m.v.

Hedebølge og iltsvind er en farlig cocktail for havørred

5. juli 2022
Havørred
Klimaforandringer giver flere hedebølger i Danmark. Det påvirker også livet i havet. For fisk kan hedebølger betyde farligt høje temperaturer, især i den øvre del af vandsøjlen. Samtidig bidrager varmen til alvorligt iltsvind ved havbunden. Kombinationen med varmt overfladevand og bundvand med iltsvind kan gøre nogle af vores fjordområder til farlige levesteder for havørreder.

Klimakrise og biodiversitetskrise hænger sammen

29. juni 2022
Karen Timmermann. Foto: Andreas Frommelt
Karen Timmermann, professor og ekspert i næringsstoffers betydning for det kystnære hav og udpeget til regeringens Biodiversitetsråd kommenterer spørgsmålet: Hvad er biodiversitet?  

”Den der klarer sig bedst, er den der er opvokset vildt”

15. juni 2022
Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua
Hvad er biodiversitet? Det taler vi med professor og populationsgenetiker Einar Eg om i dette første interview i en serie med førende forskere på området. 

Årets pighvarstrygning er sat i gang

15. juni 2022
Pighvarstrygning på havn
I starten af juni blev de første gydemodne pighvarrer strøget som et led i en større pighvarudsætning på flere udvalgte lokaliteter i Danmark.

Nye tal for erhvervsmæssig fangst af ferskvandsfisk

15. juni 2022
Fangst af skaller
Søhåndbogen på fiskepleje.dk er blevet opdateret med tal for den erhvervsmæssige fangst af de mest populære fiskearter i danske søer i 2021.

Flodkrebsen har det skidt i Danmark

17. maj 2022
Flodkrebs
Danmarks mest udbredte krebsart er i dag den invasive signalkrebs. Det er en væsentlig årsag til, at flodkrebsen bliver sjældnere og faktisk er helt forsvundet fra nogle landsdele. Det er den triste virkelighed, som den første systematiske kortlægning af udbredelsen af krebs i Danmark har afsløret.

Oplev ph.d.-studerende fortælle om 'Livet under overfladen' på Zoologisk Museum

17. maj 2022
Snorkling
Lørdag den 21. maj 2022 kan hele familien møde over 50 videnskabsfolk fra DTU og Københavns Universitet fortælle om deres forskning omkring livet i havet, søer og åer.

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

20. april 2022
Karup Å fik undersøgt ørredbestanden i 2021
Nye data for den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb i 23 kommuner er nu tilgængelige på DTU Aquas Ørredkort. Kortet viser også, om der er fundet andre fiskearter.

Laksekvoter for fiskesæsonen 2022

4. april 2022
Laksekvoter for 2017. Genudsætning af laks sker bedst når laksen holdes i vandet hele tiden. Foto: Nils Folmer Jørgensen
DTU Aqua´s biologiske vurdering af laksebestande og laksekvoter for otte vandløb – Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å, Brede Å og Vidå.    

Temadag om kunstige rev: Gavner anlæg og konstruktioner havmiljøet?

28. marts 2022
Store forekomster af torsk ved menneskelig konstruktion i Nordsøen. Foto: Cor Kuyvenhoven
Den 20. april 2022 er der foredrag og debat på DTU i Lyngby og online om, hvordan konstruktioner og anlæg i havet kan gavne havmiljøet og være med til at sikre mere liv i havet.

Opgangen af laks i Ribe Å i 2021

20. februar 2022
Laks på gydestryg i Hjortvad Å, som er et tilløb til Ribe Å-systemet.
DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Ribe Å-systemet. I 2021 blev opgangen af laks beregnet til 3.564 laks.

Længdegrænsen mellem grilse og storlaks flyttes fra 75 til 73 cm

20. februar 2022
Lakseforvaltning - længdegrænsen mellem grilse og storlaks 73 cm
Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks baseret på fiskens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen bør flyttes fra 75 cm til 73 cm, så grilse fremover defineres som laks på maks. 73 cm.

Opgangen af laks i Brede Å i 2021

9. februar 2022
Der er skabt lavvandede grustryg i Brede Å
DTU Aqua har i efteråret 2021 undersøgt laksebestanden i Brede Å-systemet. Undersøgelsen viser, at bestanden er vokset i forhold til undersøgelsen i 1995. I 1995 blev opgangen af laks beregnet til ca. 120 laks og i 2021 til ca. 868 laks.

Sæler i søgeren

31. januar 2022

DTU Aqua skal for Miljøstyrelsen undersøge gråsælernes spisevaner i Østersøen ved Bornholm. Hvis sælerne æder fladfisk i et omfang, der generer erhvervsfiskerne, vil der være basis for igen at give tilladelse til at regulere sælbestanden.

Ph.d.-forsvar om restaurering og monitering af stenrev

26. januar 2022
Udsætning af fjernstyret undervandsvideosystem til overvågning af restaureringsområde i Flensborg Fjord. Foto: Casper Tybjerg (www.ttf.dk)
Den 9. februar 2022 forsvarer Tim Wilms, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Kan stenrev både beskytte kysten og fremme biodiversiteten?

18. januar 2022
Oprørt hav. Foto: Colourbox
Et nyt projekt ser nærmere på, om stenrev kan anvendes til både at fremme kystbeskyttelse og havnatur. I øjeblikket undersøger forskerne, hvor i Danmark det kommende forsøgsrev skal anlægges.

Nyheder fra fiskeplejen i 2021

16. december 2021
Nyhedsbreve frz fiskeplejen i 2021
Her kan du se alle nyheder fra fiskepleje.dk og blive klogere på de mange spændende fisk, som lever i de danske vandløb, søer og kystnære områder.

Her undersøger DTU Aqua ørredbestande i 2022

7. december 2021
Undersøgelser af ørredbestande i vandløb bliver undersøgt ved brug af elektrofiskeri. Danmarkskortet viser de kommunere hvori der er vandløb som bliver udnersøgt i 2022
I efteråret 2022 undersøger DTU Aqua ørredbestandene i ni udvalgte områder i Danmark, fordelt på 23 kommuner. Andre fiskearter registreres også.

Verdens første smolt-rev skal hjælpe havørreder i Naturpark Lillebælt

7. december 2021
Havørred svømmer over stenet havbund. Foto: Niels Vestergaard
I de kommende år anlægges et stenrev til små havørreder (smolt) i Båring Vig på Nordfyn ud for Storåen. Forskerne forventer, at smolt-revet vil bidrage med gode leve- og skjulesteder for de sårbare smolt, når de forlader vandløbet og svømmer ud i havet.

DTU-professor udpeget til nyt Biodiversitetsråd

2. november 2021
Karen Timmermann ved Vestkysten
Professor Karen Timmermann fra DTU Aqua er blevet udvalgt til at sidde med i et helt nyt Biodiversitetsråd, som skal rådgive politikerne. Rådet består af ni forskere fra landets universiteter.

Udsætning af pighvarreyngel fra lokale fiskestammer er kommet et skridt videre

28. oktober 2021
Udsætningsklar pighvarre få uger inden udsætning ved Kerteminde Bugt. Foto: Arne Rusbjerg)
Hundredvis af 8 cm store pighvarrer blev udsat i Romsø Sund nord for Kerteminde Bugt i september 2021.

Nye Planer for Fiskepleje i ørredvandløb

27. oktober 2021
Udsnit fra Ørredkortet som viser tætheden af naturlig produceret ørredyngel
Årets Planer for Fiskepleje omfatter Uggerby Å, Skals Å, vandløb sydvest for Limfjorden, vandløb omkring Haderslev og Åbenrå samt vandløb på Sydøstsjælland og på Lolland, Falster og Møn.  

70.000 små skrubber blev udsat i 2021

11. oktober 2021
Skrubbeyngel klar til udsætning. Foto: Mette Schiønning
Fra juli til september 2021 blev der udsat 70.000 skrubbeyngel flere forskellige steder i Limfjorden og i Horsens Fjord.

Torsk fra forskellige bestande kan have forskellige fødepræferencer, selvom fiskene lever side om side i samme område

28. september 2021
Torsk klar til mærkning
Torsken betegnes ofte som opportunist med appetit på de fleste fødeemner, men resultaterne fra et forskningsprojekt om torskens adfærd og valg af føde viser nu en anden side af den højt værdsatte rovfisk.

Udsætninger af over en million ål i søer, åer og ved kysten i 2021

30. august 2021
Udsætning af sætteål
I sommeren 2021 blev der udsat 1.238.700 små ål i fersk- og saltvand. Formålet er at øge antallet af voksne ål, der søger mod Sargassohavet for at gyde.

Undervandsdroner skal kortlægge muslingerev i Roskilde Fjord

30. august 2021
Arthur Sørensen fra en lokal fiskeriforening afprøver en undervandsdrone. Foto: Marie Hartlev Frausing
DTU Aqua vil kortlægge ukendte muslingerev i Roskilde Fjord ved hjælp af undervandsdroner. Projektet udføres i samarbejde med frivillige og lokale fiskere.

Temadag om Danmarks nye havplan

26. august 2021
Strandkant med sten. Foto: Colourbox
Den 6. september 2021 afholder Dansk Selskab for Marinbiologi temadagen ”Danmarks nye havplan – til glæde eller skræk for havmiljøet og dets interessenter?” i København og online.

Ny marin fiskeplejekonsulent

26. august 2021
Der foregår både restaureringer og udsætning af fisk i de marine områder og den marine fiskeplejekonsulent rådgiver om disse emner
Mette Schiønning er ny marin fiskeplejekonsulent på DTU Aqua. Fiskeplejekonsulenten rådgiver om fiskeri, fiskebestande og genetablering af habitater i de kystnære marine områder i hele Danmark.

Tunmærkning med H.K.H. kronprins Frederik og minister Rasmus Prehn

25. august 2021

En stor, prægtig og lynhurtig fisk er tilbage i de danske farvande. Efter 50 års fravær er tunen kommet tilbage, og DTU Aqua markerede sæsonen for mærkning af den hjemvendte fisk med besøg af fiskeriminister Rasmus Prehn og H.K.H. kronprins Frederik.

Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand

1. juli 2021
Stallingen er fredet frem til den 15. maj 2026
I dag træder den nye bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand i kraft. Der er sket flere vigtige ændringer i forhold til de tidligere regler. Alle, der fisker i vore ferske vande, bør kende de nye regler.

Kortlægning af fiskenes vandringer i Roskilde Fjord

1. juli 2021
Indsamling af flagbøjer, der markerer lytteposter i Roskilde Fjord.
DTU Aqua kortlægger fiskenes vandringer i Roskilde Fjord via lytteposter placeret mange steder i fjorden. Alle lytteposter er nu hentet hjem, og de første analyser viser, at nogle ørreder svømmer langt omkring i fjorden.

Oplev DTU’s forskning i skaldyr og tang ved Limfjorden

23. juni 2021
Guidede ture på Dansk Skaldyrcenter og ved Limfjorden. Foto: Morsø Turistbureau - Destination Mors
Hvis din sommerferie går til det nordvestlige Jylland, kan du besøge Dansk Skaldyrcenter og komme på guidet tur på land og til vands.

Skarver i vandløb - hvad betyder det for laks og ørred?

21. juni 2021
Mange skarver i et vandløb
Skarver er i de seneste 10 år begyndt at søge føde i vandløbene, især om vinteren. I de tidligere undersøgte områder har dette medført en dokumenteret stor nedgang i bestandene af både bækørred og stalling.

Rekordfangster af pukkellaks i Norskehavet

21. juni 2021
Pukkellaks vandret fra havet og ind på en gydeplads i vandløbet
På et fællesnordisk forskningstogt blev der fanget flere pukkellaks end tidligere. Om det betyder, at der kommer pukkellaks i danske åer i løbet af sommeren, er uvist.

Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø – men kan også være spredt til Fyn og Sjælland

10. juni 2021
Ihn fiskesygdommen har angrebet ørreder i dambrug
Vær opmærksom på regler for flytning af fisk, desinfektion af udstyr m.v.