Erhvervsfiskeri på søerne

Kære medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening

I skal være opmærksom på, at det er tilladt at fiske med ruser i store dele af vores fiskevand. Og at vores leje af fiskevandet er betinget af, at der finder rusefiskeri sted. Naturligvis skal rusefiskeriet ske på lovlig vis.

Mener du som lystfisker at have observeret ulovlige fangstredskaber, kan du indberette det til fiskeridirektoratet, jævnfør vores hjemmeside, på https://anmeldelse.naturerhverv.dk.

Uanset hvad medlemmernes personlige holdning er til fiskeri med garn og ruser i ferske vande, skal man respektere andres lovlige ret til dette. Gribes man i selvtægt over for faste redskaber, vil man blive ekskluderet af foreningen.

Er man utilfreds med bestyrelsens arbejde, må man komme til foreningens generalforsamling.

Der kommenteres ikke yderligere om dette fra Silkeborg fiskeriforenings bestyrelse.

På bestyrelsens vegne
Formand Morten B Nielsen