Beretning fra bestyrelsen

I bestyrelsen har der det sidste stykke tid efter om konstitueringen været en del punkter som skulle samles op. Dette er er foregået løbende i takt med at foreningen er blevet drevet.

Af emner der er mange af vores medlemmer tæt på hjertet kan nævnes

Vandpleje

Her har foreningen i samarbejde med Silkeborg kommune og Åge Ebbesen i første omgang igangsættes 3 projekter, dette er sket med økonomisk støtte fra Silkeborg fiskeriforening, idet vandplejemidlerne i kommuner er tømt.

Det første projekt er i høring og vi forventer dette godkendt 12 okt. Når projektet er godkendt ved myndighederne, vil bestyrelsen opstarte et udvalg som fremad, sammen med næstformand Hans Okholm vil kunne koordinere og videreføre foreningens arbejde med vandpleje.

Der vil blive udsendt mail til alle foreningen medlemmer når dette er klar til at blive søsat.

Skarv

Foreningen har længere tid haft dette med på bestyrelsesmøderne, og der vil inden for kort tid forsøgt nedsat udvalg der skal styrer processen igennem. Herunder kontakt til lodsejer, bestyrelsen har haft snakke med natur vejleder omkring effektiv regulering og hvordan denne bedst skal foregå.

Bestyrelsen ligge op til at naturvejleder kommer ned i foreningen med oplæg omkring emnet.

Vi håber på at have en køreplan til regulering i året 2024.

Konkurrencer

Der arbejdes på at finde en passende model for udvalget og dennes arbejdsgang.

Vores deltagerantal til aborre konkurrencen, var flot med 45 senior og 13 junior.

Lokaler

Der er opsat postkasse ved hoveddøren. Bestyrelsen har ligeledes søgt kommunen om skilt ved indgangen fra Nylandsvej, her afventes kommunes tilbagemelding.

Der er indhentet tilbud på fast rengøring af lokalerne, denne godkendt til bestyrelsesmødet 08-08-2023

Der er indhentet tilbud på udskiftning af lampe amaranter til LED, denne er vurderet for dyr til at igangsætte.

Juniorer

Junior afdelingen vokser og vokser, og vi ser en meget positiv udvikling blandt vores deltager. Det er et fantastisk flot stykke arbejde som vores frivillige ledere leverer.

Efter Emil er påbegyndt uddannelse som fiske guide i norden, var der brug for ekstra hjælp i junior afdelingen, der er derfor tiltrådt 2 nye ledere Tobias Frederiksen og Marinus Hjernø Pedersen, der sammen med Poul Bitsch Kristensen og Lars Serup står for at drive udvalget og dennes aktiviteter.

18+

Denne er efter den har været nedlukket, igangsat af Brian Krabbe.

Brian arbejder med 18+ således dette bliver et samlingssted for alle vores voksne medlemmer. Bestyrelsen håber på at alle medlemmer vil støtte op om Brian og hjælpe med at sprede budskabet, del gerne Brians opslag fra Facebook og andre medier.

Kig ned til 18+ aftnerne, det er hyggeligt og der er altid kaffe på kanden. Her er det muligt at møde andre fiske interesseret, og muligvis få en ny fiskemakker.

De næste 2 møde aftener er mandag den 2 oktober og 16 oktober fra 18:30 – 21:30. Man er velkommen til at kigge ned, uanset om det kun er i 10 min eller i hele tid man kan være tilstede. Klub aftnerne er ligeledes en mulighed for evt nye medlemmer, der kan få et indtryk af vores forening og dennes medlemmer.

Aktivitetsudvalget

Der er igangsat ørrede / stør tur hvor deltagelsen af op til 20 deltager er muligt dette er udsendt via mail til alle medlemmer, og turen har allerede en venteliste.

Der arbejdes på andre ture og ideer, disse vil ligeledes blive fremsendt via vores fælles mailsystem og lagt op på hjemmesiden når aktiviteten er fastsat.

Foreningens drift

For at drifte foreningen bedst muligt er der oprettet følgende.

  • Kontortid Formand og næstformand Tirsdage 19-21 ulige uger. Alle er velkomne til at møde op.
  • Formand har telefontid Onsdage fra 17-19 Nummer: 93918690
  • Næstformand har telefontid Torsdage fra 19-21 Nummer: 93918691

Sms’er til formand og næstformand besvares løbende.

Foreningen har genovervejet vores indblanding i forskellige foreninger, og i den forbindelse er vores medlemskab af ferskvandsfiskeriforeningen opsagt. Mens vores deltagelse i KÅS er som passiv medlem, dog med mulighed for indtrædelse i bestyrelsen, hvis dette skulle blive nødvendigt, vi støtte fortsat KÅS arbejdet.

Til slut vil vi gerne takke alle vores frivillige for det kæmpe arbejde i ligger for dagen. Vi er stolte af jeres indsats.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Silkeborg Fiskeriforening