Fiskeri fra Brosamarbejdets og Hjejleselskabets broer

Det er nu blevet tilladt at fiske fra visse af Brosamarbejdets (SMK) og Hjejleselskabets broer.

Fiskeri fra Brosamarbejdets broer er tilladt i det omfang, der ikke ligger både fortøjret og ved anløb af både skal fiskeriet stoppes. Fiskeri fra broerne skal ligeledes ske under hensyntagen til andre, der ønsker at benytte broerne.

Ved fiskeri fra hjejleselskabets broer, skal der til enhver tid være fri adgang for Hjejleselskabets både ved brohovedet. Fiskeri fra broerne skal ske under hensyntagen til passagerer til og fra Hjejlebådene.

De broer, der er omfattet af de nye regler kan ses under Fiskevand og er markeret med det ikon, der fremgår af signaturforklaringen.

Det er endvidere blevet tilladt at fiske fra visse broanlæg i perioden 1. november til 31. marts på steder, hvor der ikke ligger både fortøjret. Det drejer sig bl.a. om broerne i Indelukket og ved Myrehuset. De broanlæg, der er omfattet af de nye regler kan ses under Fiskevand og er markeret med blåt.