Fangstjournal på hjemmesiden

DTU Aqua har udviklet en online fangstjournal til computer og smarttelefon med det formål at få mere viden om fiskebestandene.

Fangstjournalen fra DTU Aqua er et tilbud til lystfiskere, som vil gøre en forskel for fiskebestandene. Lystfiskere, der anvender Fangstjournalen til at registre fisketure og fangster, bidrager til at skabe et bæredygtigt og bedre fiskeri.

Fangstjournalen er også et tilbud til foreningerne, fordi vi får adgang til vores medlemmers fangster og får gratis udtræk af fangster og fisketure. Brugerne af Fangstjournalen bestemmer selv i hvilket omfang, de ønsker at dele deres fangster med foreningen. Dvs. at man godt kan hjælpe DTU Aqua i deres videnskabelige arbejde uden at afsløre ens fangster og fiskesteder for andre.

På hjemmesiden er der oprettet et nyt menupunkt, der hedder “Fangstjournalen” og her finder man en yderligere beskrivelse af, hvad Fangstjournalen er og hvordan man kommer i gang med at bruge den. Derudover kan man se nogle af de data, der er indrapporteret til Fangstjournalen. Da det endnu er begrænset, hvor mange fangster, der er indrapporteret, vil der på statistiksiderne være en del fiskevande, hvor der ikke er tilstrækkelig data til at vise statistik. Hinge Sø er en af de fiskevande, hvor der er indrapporteret data nok til at kunne vise statistik.

Vi håber at alle vores medlemmer vil anvende Fangstjournalen og derved bidrage til at Silkeborg Fiskeriforening og DTU Aqua får mere viden om fiskeriet i vores fiskevande.