Ekstraordinær generalforsamling 2015

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i foreningens lokaler Søndergade 19B.

Referat

  1. Valg af dirigent

    Dirigent valgtes Karlo Jespersen.

  2. Endelig godkendelse af vedtægtsændring. (bilag vedlagt)

    Endelig godkendelse af ændring, blev enstemmig vedtaget. (der var 9 fremmødte).

Referent: Sven-Åge Enevoldsen