Legenda

Symbool Beschrijving
Fiskeri tilladt med fiskekort Vissen toegestaan voor personen in het bezit van een vergunning van de Silkeborg Visvereniging, alsmede kinderen tot 15 jaar.
Frit fiskeri Free fishing. Requires, however, a state fishing license according to current rules.
Ingen aftale om fiskeri Verboden te vissen.
Fiskeri tilladt fra båd Vissen niet toegestaan vanaf de kant. Vissen alleen toegestaan vanuit een boot indien in het bezit van een vergunning van de Silkeborg Visvereniging, alsmede kinderen tot 15 jaar.
Fiskeri kun for medlemmer Vissen alleen toegestaan voor leden.
Fiskeri kun for medlemmer og børn Vissen alleen toegestaan voor leden en kinderen jonger dan 15 jaar.
Fiskeri kun for medlemmer og kun fra båd Vissen niet toegestaan vanaf de oever. Vissen alleen toegestaan vanuit een boot indien in het bezit van een vergunning van de Silkeborg Visvereniging, alsmede kinderen tot 15 jaar.
Fiskeri kun med dag- eller ugekort Vissen alleen toegestaan voor leden van Visvereniging Gudenaa en houders van dag- of weekkaarten van de Silkeborg Visvereniging.
Fiskeri kun fra båd med dag- eller ugekort Vissen niet toegestaan vanaf de oever. Vissen vanuit een boot alleen toegestaan voor leden van Visvereniging Gudenaa en houders van dag- of weekkaarten van de Silkeborg Visvereniging.
Tidsbegrænset fiskeri Vissen vanaf de aanlegsteigers is toegestaan vanaf 1 november tot 31 maart mits er geen boten afgemeerd zijn.
Fredningszone Beschermd gebied – Vissen en varen niet toegestaan.
Adgangsvej Toegangsweg.
Fiskeplatform Aanlegsteigers die eigendom zijn van Brosamarbejdet
Vissen vanaf de aanlegsteigers is toegestaan mits er geen boten afgemeerd zijn, er moet met vissen worden gestopt zodra er boten arriveren. Vissers die vanaf de aanlegsteigers vissen dienen rekening te houden met andere gebruikers van de aanlegsteigers. Gebruik maken van de aanlegsteigers is geheel voor eigen risico.
 
Aanlegsteigers die eigendom zijn van Hjejleselskabet (Hjejlen A/S)
Vissers zijn welkom, echter er moet altijd een vrije doorgang zijn voor boten van Hjejleselskabet. Vissers die vanaf de aanlegsteigers vissen moeten altijd rekening houden met passagiers die de boten van Hjejleselskabet verlaten of betreden. Gebruik maken van de aanlegsteigers is geheel voor eigen risico.
Handicapvenlig fiskested Rolstoelvriendelijke visplaats.
Fiskeri forbudt fra båd Vaartuigen niet toegestaan (geld voor alle mogelijke soorten, inclusief opblaasbare vaartuigen).
Motor forbudt Boten met motor niet toegestaan (inclusief electrische motoren).
Indkørsel forbudt Verboden toegang.
Motorkørsel forbudt Verboden voor motorvoertuigen.
Parkering Parkeerplaats.
Ophalerplads Botenhelling.
Søbad Swimming area.
Offentligt toilet Openbaar toilet.
Borde og bænke Banken en tafels.
Bålplads Kampvuur.
Hytte Hut.