Predator konkurrence – fredag den 10. juni til søndag den 12. juni

Der kan fiskes på alt foreningens dagkortvand (undtagen Knudsø). Det er en åben konkurrence og alle kan deltage.

Start fra fredag den 10. juni kl. 18.00. Indmåling i foreningens lokaler, Nylandsvej 70, søndag den 12. juni kl. 12.00 til 12.30.

NB: Kun digital tilmelding og betaling via link kl. 18:00 – 22:00 (ordre nr. er deltager nr. = 4 cifre).

Junior tilmelding (20 kr.)
Senior tilmelding (50 kr.)

Fiskeriet kan først påbegyndes, når man har betalt og modtaget sit ordrenummer. Ordrenummeret skal vedlægges fisken som dokumentation for fangst og være tydeligt læseligt.

Deltagernummeret kan skrives på træklods eller andet egnet underlag.

Deltagerne har altid selv ansvaret for, at alle fangster er registreret korrekt ved konkurrencens slut. Tjek dine fangster ved indmålingen.

Det er de længste: 3 aborre, 3 gedder og 1 sandart, der tæller. Det samlede antal point af disse fisk afgør placeringen i konkurrencen.

Mindstemål for deltagelse er aborre 25 cm, sandart 50 cm gedde 60 cm.

Gedde = 1 point pr. cm. Aborre = 2 point pr. cm. Sandart = 2 point pr. cm.

Deltager gebyr: Senior 50 Kr, junior 20 Kr, (juniorer kan vælge at deltage i senior rækken).

Catch and Release

For at bevare en god bestand af store rovfisk, opfordrer vi til at man genudsætter det man fanger.

Foto indvejning

Der er ikke mulighed for at få målt og vejet fisk til indmålingen. Det er kun fisk, der er tilmeldt efter følgende vejledning, der kan deltage i konkurrencen.

Måling af fisk
Fisken skal ligge på højre side med målebånd, tommestok etc. der måler fra snude til halespids. Fisken kan ligge oven på målebræt eller afkrogningsmåtte. På billedet skal fiskerens deltagernummer være synligt. “Målebåndet” skal medbringes til indvejning og der rundes op til nærmeste hele cm. Hvis flere fisk har samme længde, bliver det fisken med den bedste kondition, der vinder (efter kontrol af måleredskaber).
Præsentation af fisk
Fiskeren holder fisken med hovedet i højre hånd og venstre hånd støtter kroppen. Fisken må ikke løftes/hænge i hovedet, da dens ryg kan tage skade.

Alle fangster og fotos skal indberettes inden søndag den 12. juni kl. 12.30.

Billede dokumentation kan lægges op på FB gruppen: Silkeborg fiskeriforening live konkurrence upload eller e-mail: bestyrelse_a@silkeborg-fiskeriforening.dk. Billederne kan også medbringes på tlf., SD-kort eller lign. medie til indmåling inden kl. 12:00. Fangsterne bliver fremvist på storskærmen i konferencelokalet. Ekstra præmie til bedste stemnings billede.

Vi forsøger at lægge løbende opdateringer og placeringer op på Facebook.

Ekstra præmie til bedste stemnings billede.

I forbindelse med indmåling samt præmieoverrækkelse, tænder foreningen op i grillen og giver en pølse og trækker lod om et par flasker vin blandt deltagere og femmødte. Der kan købes øl og sodavand.

Præmiesponsor: Knappes Outdoor Jagt og Fiskeri (gavekort).

Senior: 1. 2. 3. præmie
Junior: 1. 2. 3. præmie

De generelle regler for lystfiskeri, der gælder på foreningens fiskevand skal overholdes.