SeniorFisk

Silkeborg Fiskeriforening har et mødested for seniorer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, en onsdag fra kl. 10.00 til kl. 12.00 på vores adresse Nylandsvej 70. Vi starter altid med kaffe og rundstykker, og en masse hyggesnak. Du er meget velkommen til at komme og se og mærke om det er noget for dig. Det vil glæde os at hilse på evt. nye medlemmer i Seniorfisk.

Vi prøver at have et indlæg til møderne eller der kan være en oplevelse som en af vores medlemmer vil fortælle om. Eksempelvis havde vi et møde, hvor et medlem meget levende fortalte om hans fangst af en stor laks. Vi kan også bare have hyggeligt samvær, hvor der udveksles erfaringer.

Vi har også arrangeret fisketure efter hornfisk og havørred. Vi har også talt om at arrangere en tur til Herning Fiskepark, hvor vi kunne prøve at fange stør.

Vi har ligeledes snakket om at kunne mødes i vores værksted, hvor vi kunne lave og / eller reparere fiskegrej.

I efteråret havde vi planlagt et møde med Søren Berg, DTU Aqua, som skulle komme og fortælle om fisk og fiskeri i vore fiskevande. Men på grund af covid-19 er det igen blevet flyttet til januar, men det er jo ikke sikkert at det kommer i stand.

Ligeledes blev vores julefrokost aflyst, men med mulighed for senere afholdelse.

Vi bruger email til information og der sendes altid en mail til medlemmerne, som en reminder et par dage før et møde.

Med venlig hilsen
Seniorudvalget

Datoer for de næste møder i Seniorfisk

  • 13. januar aflyst pga. Covid-19
  • 10. februar
  • 10. marts

Seniorudvalget består af:

Klaus Frank
Sven-Åge Enevoldsen
Svend Aage Severinsen
Wolfgang Kettler
Leif Lund Jensen