Lånekort

Silkeborg Fiskeriforening har lavet aftaler med andre klubber om udveksling af fiskekort som medlemmerne kan låne, hvis man vil ud at fiske i de andre foreningers vande.

Det er gratis for SFS medlemmer at låne gæstekortene, der skal bestilles senest 2 hverdage før afhentning. Vær opmærksom på at i forbindelse med ferier og weekender kan vi ikke garantere, at kortadministratoren er hjemme, så vær ude i så god tid som muligt.

Det drejer sig om følgende klubber:

Foreningskort til Randers Sportsfiskerklub

Silkeborg Fiskeriforening har byttet 4 medlemskort med Randers Sportsfisker Klub (RSK).

Ved fiskeri i omtalte vand skal du huske at have alle 3 fiskekort med dig (gæstekort til Randers Sportsfisker Klub, Statens Fisketegn, samt medlemskort til Silkeborg Fiskeriforening).

Du kan læse mere om Randers Sportsfiskerklub ved at klikke dig ind på deres hjemmeside her: Randers Sportsfiskerklub.

Du kan få adgang til lånekortene ved at kontakte medlemsadministrator Nils Thorup på mail eller telefon 4027 2911.

Medfiskeret i Skanderborg Lystfiskerforenings vande

Silkeborg Fiskeriforening har byttet 4 medlemskort Skanderborg Lystfiskerforening (SL).

Ved fiskeri i omtalte vand skal du huske at have alle 3 fiskekort med dig (gæstekort til Skanderborg Lystfisker-forening, Statens Fisketegn, samt medlemskort til Silkeborg Fiskeri-forening). Husk på vi er der som gæster.

Du kan læse mere om Skanderborg Lystfiskerforening ved at klikke dig ind på deres hjemmeside her: Sandarten.dk.

Du kan få adgang til lånekortene ved at kontakte medlemsadministrator Nils Thorup på mail eller telefon 4027 2911.

Dagkort til Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening

BSF og SFS har lavet aftale om at udveksle byttekort til hinandens vande.

Der er to byttekort til hvert vand.

Proceduren for fiskeri på BSF’s vand er:

Send en SMS forespørgsel til 4027 2911, Nils Thorup, hvis du som SFS medlem ønsker at fiske på BSF vand. Hvis du ønsker at fiske fra båd i Tange sø skal du desuden kontakte Finn Bernsbo, tlf 2283 7606 for reservation af båd og udlevering af nøgle.

SMS skal i videst muligt omfang sendes senest 2 dage før fiskeriet ønskes påbegyndt. Fiskekort til eget vand samt bekræftende SMS skal kunne forevises på den andens vand. Gyldigt medlemskort til SFS skal bæres synlig under fiskeri.

Som gæst har du pligt til at sætte dig ind i den anden forenings regler, og gøre dig bekendt med hvor fiskeri er tilladt, lokale fredningstider, mindstemål mm, samt følge de henvisninger fiskeri-opsynsmænd og lodsejere giver.

Ved kontrol på den anden forenings vand skal medlemskort til eget vand samt sms kunne fremvises. Dagkort i den ene forening giver ikke ret til at bruge byttekort i den anden.

Lånekortene kan anvendes i perioden 1. april til 31. oktober.

Du kan læse mere om Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening på deres hjemmeside.