Mede specimen artskonkurrence hele juli måned 2022

Indberetninger føres via Fangstjournalen.

(Nærmere info følger)