Forårsgeddekonkurrence – Søndag den 1. maj

Der kan fiskes på alt foreningens dagkortvand (undtagen Knudsø). Det er en åben konkurrence og alle kan deltage.

Start fra kl. 06.30 og indmåling i foreningens lokaler på Nylandsvej 70 fra kl. 14.30 til 15.00.

NB: Kun online tilmelding og betaling i foreningens webshop fra kl. 06:30 til 09:00 (ordre nr. = deltager nr. (4 cifre)).

Junior tilmelding (20 kr.)
Senior tilmelding (50 kr.)

Fiskeriet kan først påbegyndes, når man har betalt og modtaget sit ordrenummer.

Deltagernummeret kan skrives på træklods eller lignende og skal ligge ved siden af fisken som dokumentation for fangst og være tydeligt læseligt.

Deltagergebyr: Senior 50 kr., junior 20 kr. (juniorer kan vælge at deltage i senior rækken). Deltagernummeret gælder som dagkort under konkurrencen for de deltagere, der ikke er medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening.

Udover konkurrence tilmelding skal alle mellem 18 år og folkepensionsalderen også have det statslige fisketegn. Fisketegnet kan købes online på fisketegn.dk.

Før du starter fiskeriet, bør du sætte dig ind i reglerne for fiskeri og sejlads i Silkeborg Fiskeriforenings vande, ligesom det vigtigt at vide, hvilke fredningstider og mindstemål, der gælder.

For at gøre det lettere at finde ud af, hvor der helt præcist må fiskes og især hvor der ikke må fiskes, kan man benytte det interaktive Google Maps kort, hvor foreningens fiskevand er indtegnet. På enheder, der understøtter geolokation, kan man endvidere også få vist sin aktuelle placering med stor nøjagtighed. Geolokation understøttes af de fleste mobiltelefoner og visse tablets. Læs mere om mulighederne her.

Catch and Release

For at bevare en god bestand af store rovfisk, opfordrer vi til at man genudsætter det man fanger.

Foto indvejning

Der er ikke mulighed for at få målt og vejet fisk til indmålingen. Det er kun fisk, der er tilmeldt efter følgende vejledning, der kan deltage i konkurrencen.

Måling af fisk
Fisken skal ligge på højre side med målebånd, tommestok etc. der måler fra snude til halespids. Fisken kan ligge oven på målebræt eller afkrogningsmåtte. På billedet skal fiskerens deltagernummer være synligt. “Målebåndet” skal medbringes til indvejning og der rundes op til nærmeste hele cm. Hvis flere fisk har samme længde, bliver det fisken med den bedste kondition, der vinder (efter kontrol af måleredskaber).
Præsentation af fisk
Fiskeren holder fisken med hovedet i højre hånd og venstre hånd støtter kroppen. Fisken må ikke løftes/hænge i hovedet, da dens ryg kan tage skade.

Alle fangster og fotos skal indberettes senest kl. 14.30. Er man ikke er tilstede ved præmieoverrækkelsen går præmien videre til den næste i rækken.

Billede dokumentation kan lægges op på FB gruppen: Silkeborg fiskeriforening live konkurrence upload eller e-mail: bestyrelse_a@silkeborg-fiskeriforening.dk. Billederne kan også medbringes på tlf., SD-kort eller lign. medie til indmåling. Fangsterne bliver fremvist på storskærmen i konferencelokalet i forbindelse med præmieoverrækkelsen kl. ca. 15.30.

I dagens anledning tænder foreningen op i grillen og griller pølser. Der kan købes øl og sodavand. Vi trækker lod om et par flasker vin blandt de femmødte.

Præmiesponsor: Knappes Outdoor Jagt og Fiskeri (gavekort).

Senior: 1. 2. 3. præmie
Junior: 1. 2. 3. præmie

Der er præmier til de 3 længste fisk i hver række. Det er kun muligt at vinde 1 præmie pr. deltager. Ekstra præmie til bedste stemnings billede.

De generelle regler for lystfiskeri, der gælder på foreningens fiskevand skal overholdes. Det er ikke tilladt for konkurrencedeltagere at fiske på vandet fra træbroen ved papirfabrikken til Viborgbroen under konkurrencen.