Artskonkurrence 2023

Fredag den 28. juli kl. 18.00 til søndag den 6. august kl. 12.00 i foreningens fiskevand (undtagen Knudsø).

Artskonkurrencen er en konkurrence, der sætter fokus på den artsdiversitet, vi har i vores fiskevand. Det gælder om at fange så mange arter som muligt, og se hvor store individer af hver art man kan fange. Konkurrencen er sat op på en måde, så selv de mindste arter kan få en stor betydning. Derfor er det nødvendigvis ikke en fordel, at man kan fange en stor fisk, men mere, hvor mange arter man kan fange. Se artslisten længere nede på siden.

Tilmelding

Hvis du vil deltage i Artskonkurrencen, skal du betale deltagergebyret senest kl.18 dagen før konkurrencen. Husk kun 1 deltager pr. køb.

Deltagergebyr betaling (50 kr.)

Der er ingen juniorkategori i Artskonkurrencen.

Umiddelbart (10-15 min) inden konkurrencens start modtager du en mail med dit deltagernummer og din registreringskode, som du skal bruge til registrering af dine fangster. Mailen sendes til den mailadresse, der oplyses i forbindelse med betaling af deltagergebyret.

Husk at benytte det rigtige deltagernummer og registreringskode, hvis du deltager i flere konkurrencer.

Hvis mailen ikke er modtaget inden konkurrencens start, kontakt da venligst foreningens webmaster på webmaster@silkeborg-fiskeriforening.dk.

Betales deltagergebyret senere end angivet, kan det ikke garanteres, at du modtager mailen med dit deltagernummer og din registreringskode inden konkurrencens start.

Regler

 • Det er en åben konkurrence, hvor alle kan deltage mod betaling af deltagergebyret. Hvis man ikke er medlem af Silkeborg Fiskeriforening, skal man udover deltagergebyret også have et dag-, uge- eller årskort.
 • Fiskene skal være fanget i foreningens fiskevand (undtagen Knudsø).
 • Fiskeri fra træbroen ved papirfabrikken til Viborgbroen er tilladt i denne konkurrence.
 • Kun fisk fanget på sportslig vis med krog og line kan indgå i konkurrencen. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, samt fisk under målet, kan ikke give længde point, men derimod blot de 100 point for at arten er fanget (billede tages i vandet som dokumentation, og længde sættes til 0 i indmeldelse). Lokale fredninger og restriktioner skal tillige være overholdt.
 • Der skelnes ikke mellem hav-, sø- og bækørred i Artskonkurrencen.
 • Konkurrenceudvalget afgør alene, om fangst, foto mv. kan godkendes. Fotodokumentationen skal opbevares indtil konkurrencens afslutning og fremvises til konkurrenceudvalget på forlangende.
 • Vi opfordrer til Catch & Release.
 • Se endvidere de generelle konkurrenceregler.

Pointsystem

 • Der gives 100 point pr. art og 1 point pr. cm (f.eks.: 20 cm løje (20+100) = 120 point).
 • Man kan indberette så mange fangster, man vil, men det er kun det længste eksemplar af en given art, der tæller med i konkurrencen. Det samlede antal point af disse fisk, afgør placeringen i konkurrencen.
 • I tilfælde af pointlighed, vinder deltageren, der har indberettet flest arter. Er antallet af arter det samme, vinder deltageren, der har indberettet flest fisk. (hvis der fortsat er pointlighed bliver placeringen delt og der trækkes lod om præmien).

Registrering af fangster

Registrering af fangster skal ske på https://silkeborg-fiskeriforening.dk/konkurrencer/registrer-fangst senest 30 minutter efter fangst. Overholdes dette ikke, kan der ved konkurrencens slut fratrækkes point.

Stillingen opdateres hver gang der registreres en fangst indtil lørdag den 5. august kl 00.00, hvorefter livestillingen lukker, for at give lidt ekstra spænding. Der åbnes igen, når konkurrencen er slut. Der lukkes for registrering af fangster den 6. august kl. 12.15.

I tilfælde af problemer med registrering af fangster, er det muligt at få fangster registreret af konkurrenceudvalget i forbindelse med indmålingen, men senest 30 minutter før konkurrencen slutter.

Fotodokumentation og trofæfoto

Se afsnittet under Konkurrenceregler.

Vigtigt: Specielt ved denne konkurrence er det ikke er et krav, at deltagernummeret er synligt på fotodokumentationen, som ved foreningens øvrige konkurrencer.

Præmieoverrækkelse

Kåring af vindere samt uddeling af præmier finder sted den 6. august ca. kl. 12.30 i foreningens lokaler på Nylandsvej 70.

Det er en betingelse, at man som vinder er til stede ved præmieoverrækkelsen. Er man ikke til stede, vil præmien gå videre til den næste i rækken.

Der er præmier til 1., 2. og 3. plads.

Præmiesponsor: DinGrejShop.dk (gavekort).

Peteropfinder udbyder et gavekort til Din Grejshop på 250 kr. til den største knude
(Lota lota) i Artskonkurrencen 2023.

Registreres der ikke fangst af knude i konkurrencen, vil gavekortet overgå til
den største grundling (Gobio gobio). Fanges der heller ikke grundling, overgår gavekortet til Børnenes Fiskekonkurrence.

Ved lige store fangster, er det den første registrerede fangst, der vinder.

Knæk & bræk
Konkurrenceudvalget

Artsliste

Aborre (Perca fluviatilis)
Brasen (Abramis brama)
Elritse (Phoxinus phoxinus)
Flire (Blicca bjoerkna)
Gedde (Esox lucius)
Grundling (Gobio gobio)
Græskarpe (Ctenopharyngodon idella)
Helt (Coregonus laveratus)
Heltling (Coregenus albula)
Hork (Gymnocephalus cernua)
Karusse (Carassius carassius)
Kildeørred (Salvelinus fontinalis)
Knude (Lota lota)
Laks (Salmo salar)
Løje (Alburnus alburnus)
Malle (Silurus glanis)
Nipigget hundestejle (Pungitius pungitius)
Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss)
Rimte (Leuciscus idus)
Rudskalle (Scardinius erythrophthal)
Sandart (Sander lucioperca)
Skalle (Rutilus rutilus)
Skælkarpe (Cyprinus carpio)
Smelt (Osmerus eperlanus)
Spejlkarpe (Cyprinus carpio)
Stalling (Thymallus thymallus)
Suder (Tinca tinca)
Trepigget hundestejle (Gasterosteus aculeatus)
Ørred (Salmo trutta)
Ål (Anguilla anguilla)