Artskonkurrence – 15. juli til 14. august 2022

Regler

Kun fisk fanget på sportslig vis med fiskestang i silkeborg fiskeriforenings fiskevande kan indgå i konkurrencen. Kun predatorer (gedde, aborre, sandart osv), der er kroget foran bagerste gællekant, samt fredfisk kroget i munden, kan blive godkendt. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke give længde point, men derimod blot de 100 point for at arten er fanget (billede tages i vandet som dokumentation). Lokale fredninger og restriktioner skal tillige være overholdt.

Der skal være fotodokumentation af fangsten liggende på et præcist målebånd (der rundes op til hele cm) samt vellignende foto, der viser fisk og fanger.

Fangster skal registreres via Fangstjournalen og det er meget vigtigt, at man får registret fangsten korrekt. Den skal registreres under fiskeriet eller senest dagen derpå, ellers tæller de ikke med i konkurrencen.

De seneste 30 fangster kan ses på Silkeborg Fiskeriforenings hjemmeside under Fangstjournalen.

Pointsystem

Der gives 100 point pr. art og 1 point pr cm (f.eks.: 20 cm løje (20+100) = 120 point). Det er kun det længste eksemplar af en given art, der tæller med i konkurrencen.

Deltagelse

Det er gratis at deltage for silkeborg fiskeriforenings medlemmer.

Konkurrence rabat ved indmeldelse inden den 12/07-2022 = 350,- 

Hvis man ikke ønsker medlemskab eller når det inden tidsfristen, koster det 350,- for et fiskekort, der kun gælder i konkurrenceperioden.

Konkurrence: start fredag d. 15/7-2022 kl. 18.00. Slut søndag d.14/8-2022 kl.12.00.

Deltager har altid selv ansvaret for, at alle fangster er registreret korrekt ved konkurrencens slut. (lav dit eget point regnskab).

Optælling af point og kontrol af fangster kl 12.00 til 14.00. hvorefter der uddeles præmier.

Præmier

Senior: 1. 2. 3. præmie Junior: 1. 2. 3. præmie, ekstra præmie for bedste stemningsbillede.

Præmiesponsor: Knappes Outdoor Jagt og Fiskeri (gavekort).

Artsliste

Aborre
Brasen
Salmo trutta / ørred
Flire
Gedde
Sandart
Helt
Karusse
Knude
Kildeørred
Malle
Laks
Regnbueørred
Rimte
Rudskalle
Gråskalle
Karpe
Græskarpe
Stalling (fast point afkroges i vandet)
Suder
Ål

Mikro artsliste

Elritse (indrapporteres på e-mail: bestyrelse_a@silkeborg-fiskeriforening.dk)
Grundling
Heltling
Hork
Løje
Nipigget hundestejle (indrapporteres på e-mail: bestyrelse_a@silkeborg-fiskeriforening.dk)
Trepigget hundestejle (indrapporteres på e-mail: bestyrelse_a@silkeborg-fiskeriforening.dk)