Aborrekonkurrence 2022

4. september
(Nærmere info følger)