Årskonkurrence 2023

Som et løbende supplement til foreningens øvrige konkurrencer holder vi en årskonkurrence med fokus på gedde, aborre og søørred.

Regler

 • Kun medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening kan deltage.
 • Fiskene skal være fanget på foreningens fiskevand og overholde gældende mindstemål.
 • Konkurrencen løber fra og med 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024.
 • Konkurrencen gælder for arterne gedde, aborre og søørred, og der findes vindere for hver art ud fra følgende:
  • Gedde: Højeste antal centimeter på 5 gedder.
  • Aborre: Højeste antal centimeter på 5 aborrer.
  • Søørred: Længste søørred.
 • Registreringen skal ske senest en uge efter fangstdatoen. Dog skal alle fangster være registreret senest den 29. februar 2024 kl. 24.00.
 • Man kan indberette så mange fangster, man vil. Det er kun de længste fisk, der tæller med.
 • I tilfælde af pointlighed vinder medlemmet, der har indberettet flest fangster for den pågældende art.
 • Konkurrenceudvalget afgør alene, om fangst, foto mv. kan godkendes. Fotodokumentationen skal opbevares indtil konkurrencens afslutning og fremvises til konkurrenceudvalget på forlangende.
 • Vi opfordrer til Catch & Release.

Tilmelding

Hvis du vil deltage i årskonkurrence, skal du sende en mail til webmaster@silkeborg-fiskeriforening.dk. I mailen skal du oplyse dit medlemsnummer.

Herefter modtager du en mail med info om dit deltagernummer og din registreringskode, som du skal bruge til registrering af fangster.

Du kan indberette din fangster her.

Registrering af fangster

 • Længde: Længden angives i hele cm. Der rundes op til hele cm. Dvs. en fisk på 40,5 cm rundes op til 41 cm. Fisk under mindstemål må der ikke rundes op på.
 • Fotodokumentation og trofæfoto: Se afsnittet under Konkurrenceregler.
 • Det er ikke nødvendigt at vedlægge deltagernummeret ved fotodokumentation i årskonkurrencen.

Præmier og kåring

 • Der er præmier til 1., 2. og 3.-plads for hhv. gedde og aborre.
 • Der er én præmie til deltageren, der fanger den største søørred.
 • I tilfælde af pointlighed vinder deltageren, der har registreret flest fangster for den pågældende art.
 • Det er kun muligt at vinde én præmie pr. deltager.