Konstituerende bestyrelsesmøde 2019

Tirsdag den 26. marts i Silkeborg Fiskeriforenings egne lokaler på Nylandsvej 70.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:

De vedtægtsbestemte fordelinger:

Formand: Klaus Frank
Næstformand: Karlo Jespersen
Kasser: Nils Thorup
Sekretær: Frank Schmidt

Derudover:

Bladudvalget: Peter Friis
Kontraktudvalg: Formanden, kassereren og Thomas
Ungdomsafdelingsudvalget: Lars Radant
Fiskeplejeudvalget: Thomas Hogaard med bistand fra Nils Thorup
Bestyrelsens repræsentant i bådudvalget: Pia Mogensen
Seniorudvalget: Klaus Frank