Konstituerende bestyrelsesmøde 2018

Tirsdag den 20. marts i Silkeborg Motorbådsklubs lokaler Indelukket Åhave Allé 9c.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
De vedtægtsbestemte fordelinger:

Formand: Thomas Hogaard
Næstformand: Karlo Jespersen
Kasser: Nils Thorup
Sekretær: Frank Schmidt