Konstituerende bestyrelsesmøde 2016

Tirsdag den 22. marts i Silkeborg Motorbådsklubs lokaler Indelukket Åhave Allé 9c.

Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig på følgende måde:
De vedtægtsbestemte fordelinger:

Formand: Morten Beck Nielsen
Næstformand: Karlo Jespersen
Kasser: Ole Hanelius
Sekretær: Sven Åge Enevoldsen

Derudover

Fiskevand og kontraktudvalg: Nils Thorup
Ungdomsafdelingsudvalget: Lars Radant
Vandpleje og fiskeplejeudvalget: Morten Beck Nielsen
Lokaleudvalget: Sven Åge Severinsen
EDB-udvalget: Morten Beck Nielsen, Ole Hanelius, Kurt Schmidt
Konkurrenceudvalget: Morten Beck Nielsen
Informationsformand / Dokumentstyring : Kurt Schmidt og Ole Hanelius
Bro-udvalget: Jørgen Wulff
Brugerrådet for Sejlads på Gudenå: Karlo Jespersen, suppleant Morten Beck Nielsen