Generalforsamling 2014

Generalforsamlingen tirsdag den 25. marts 2015 kl. 19.00 i Silkeborg Motorbådklubs lokaler, Åhave Allé 9c, Silkeborg.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Valgt blev Lars Munksø.

 2. Valg af stemmeudvalg

  Dirigenten vil tage dette op, hvis der var behov for afstemninger om personvalg.

 3. Bestyrelsens beretning

  Formanden Jørn Wulff fremlagde årsberetningen for foreningens virke (se vedhæftet bilag).
  Beretningen gav anledning til efterlysning om P-skilte ved det nye fiskevand ved Karup Å.
  Formanden kunne oplyse at SFF og VSF i fællesskab vil se på P-skiltningen samt øvrig skiltning af vores tilgængelig fiskevand.

  Beretningen blev enstemmig vedtaget.

 4. Regnskab

  Kassereren kunne fremlægge det reviderede regnskab, ligeledes at vores kortsalg fungerede godt. Men måtte konstaterer en lille medlemsnedgang på 60 medlemmer.
  Kassereren kunne oplyse, at der indstilles til uændret kontingent for året 2015.

  Regnskabet blev vedtaget med akklamation.

 5. Indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag.

 6. Valg af bestyrelse

  Her blev flg. valgt for 2 år:
  Karlo Jespersen
  Morten Bech Nielsen
  Sven-Åge Enevoldsen

 7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  Valgt for 2 år

  Her blev Jette Nors Hansen valgt.

  Valgt for 1 år

  Her blev Jan Malvin Jespersen valgt.

 8. Valg af bilagskontrollanter

  Her blev Svend Aage Severinsen valgt for 2 år.

 9. Valg af bilagskontrollant suppleanter

  Valgt blev Herluf Christensen for 2 år.

 10. Valg af revisor

  Her blev “Revision 1” valgt.

 11. Eventuelt

  Morten Bech Nielsen og Erik Dahlberg kunne orientere om Google/Silkeborg Fiskeri Forenings hjemmeside, der viste at foreningen nu er nr. 7 på Googles sider.

  Formanden takkede for det store fremmøde med 75 deltagere.

  Ligeledes en stor tak til aftenens dirigent Lars Munksø.

Dirigent: Lars Munksø
Referent: Sven-Åge Enevoldsen

Billeder fra Generalforsamlingen

Generalforsamling 2014, billed 1
Generalforsamling 2014, billed 2
Generalforsamling 2014, billed 3
Generalforsamling 2014, billed 4