Ekstraordinær generalforsamling 2019

  1. Valg af dirigent

    Svend Aage Enevoldsen.

  2. Vedtægtsændringer
    De på Generalforsamlingen fremsatte og vedtagne vedtægtsændringer i §3 og i §5 blev enstemmig vedtaget.