Ekstraordinær generalforsamling 2011

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.00 i foreningens lokaler Søndergade 19B.

Referat

 1. Valg af dirigent

  Jørn Wulff blev valgt.

 2. Godkendelse af nye vedtægter

  Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget.

 3. Valg af bilagskontrollanter

  Valgt for 2 år: Svend Åge Serverinsen, Birkealle 2, 8600 Silkeborg.
  Valgt for 1 år: Peter Kristensen, Sølystvej 58, 8600 Silkeborg.

 4. 4. Valg af bilagskontrollant suppleanter

  Arne Christiansen, Sølystvej 16, 8600 Silkeborg blev valgt.

Dirigenten afslutter den ekstraordinære generalforsamling og takkede for fremmødet og god ro og orden.

Referent: Morten Beck Nielsen