Ekstraordinær generalforsamling 2010

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 29. marts 2010 kl. 19.00 i foreningens lokaler Søndergade 19B, Silkeborg.

Referat

  1. Valg af dirigent

    Jørn Wulff blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

  2. Ratificering af de, på den ordinære generalforsamling, fremlagte og vedtagne vedtægtsændringer.

    Da der ikke var ønske fra generalforsamlingen om yderligere kommentarer til dagsordenens pkt. 2, satte dirigenten vedtægtsændringerne til afstemning og konstaterede, at de var enstemmigt vedtaget.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Referent: ?