Bådafdelingens beretning 2016

Der er nu over 320 medlemmer af bådafdelingen, og den løbende tilmelding bevirker helt sikkert at vi har fået flere medlemmer. Alene i 2015 har vi tegnet 10 nye medlemmer, der ellers først vil have kunnet blive medlem i 2017.

Det giver ekstra penge i kassen til at gøre godt med for medlemmerne. Man kunne frygte det øget antal medlemmer betød et øget pres på bådene, men fakta er, at antallet af reservationer faldt fra 638 i 2014 til 585 reservationer i 2015.

Vores både tilbragte i 2015 2846 timer på vandet, og i alt 54 medlemmer bookede både i 2015, så det er faktisk kun hver 6. medlem der ren faktisk har booket en båd en eller flere gange. Det mest aktive medlem får til gengæld noget for pengene.  De var stod for 64 reservationer alene i 2015.

Køb af nye både

I 2015 investerede foreningen i tre nye både, og solgte nogle af de gamle både.

Vi har fået en ny vinterbåd ved Ry ”Birksø” og vi har gjort den ene båd ved Ørnsø til vinterbåd igen, så vi i alt har 6 vinterbåde.

I 2016 får vi desuden en Bøllingsø der er kendt for sit geddefiskeri. I henhold til de lokale regler skal båden dog på land, når den ikke er i brug, så der skal man nok regne med, at man skal være to personer for at benytte båden. Mere om det på vores hjemmeside når båden er klar.

Der skal for øvrigt lyde en stor ros til bådmedlemmerne for at melde ind, når der et sket skader på udstyret. Kun én gang i 2015 har vi fået en henvendelse fra et medlem der er kommet ud til en båd der ikke var i orden.

Vores både er blevet flyttet fra Søholt til Viborgvej, der har vi fået en hal, hvor vi kan have værktøj og bådene. Det er bare blevet rigtigt godt. Det var ikke uden kamp, vi har været til 8 møder med kommunen omkring genhusning af os. De lover at vi nok skal få noget, men det har bare ikke været muligt for dem at finde noget, så snart vi pegede på nogen kommunale bygninger, så var de for gode eller skulle rives ned eller sælges. Så det endte med at Karlo fandt noget ved en privat mand, som vi så fik kommunen til at leje det til os. Vi har fået 30.000kr til at flytte for af kommunen, det har passet ret godt med udgiften til flytningen.

Efterlysning

Vi kunne faktisk godt bruge én person mere til at have opsyn med en båd eller to, så hvis der er en blandt dagens deltagere, så skal de lige henvende sig til bådudvalgsformanden efter mødet
 
Vi vil slutte af med at ønske Knæk og bræk, på søerne og i årene i 2016.

Bådudvalget