Fiskepleje i Gudenå 2019

DTU Aqua har bedt Silkeborg Fiskeriforening om hjælp til revision af planen for Fiskepleje i Gudenå (åer og bække i SFS’s område).

Andreas Svarer og Michael Holm fra DTU står for arbejdet, men mangler frivillige, som interesserer sig for Fiskepleje og elfiskeri. De mangler minimum 2 medhjælpere per dag, som kan arbejde fra kl ca 08.30 til 15.00 fredag d 23 august og igen fra den 2.  til den 6. september 2019.

Medhjælpernes opgave bliver at pakke elfiskegrej ud og assistere ved elfiskeriet, samt pakke grejet ned igen på hver lokalitet.

Det vil være en fordel hvis mindst én af medhjælperne har waders eller skridtstøvler.

DTU Aqua modtager i øvrigt gerne oplysninger om tiltag i vandløbene der indgår i denne plan (f. eks. Forureningsforhold, spærringer, restaureringer, udlægning af gydegrus m.m.) som de kan drage nytte af i forbindelse med revisionen og vil også gerne inddrage nye stationer som ønskes undersøgt og optaget i den nye plan.

Vi skal bruge 2 – 4 mand i 6 dage.

Send en mail til thomas@hogaard.dk med nedenstående oplysninger så hurtigt som muligt, så vil vi fra Vandplejeudvalget forsøge at løse puslespillet og informere DTU Aqua herom. Spørgsmål kan rettes til Thomas Hogaard på tlf 2092 7738.

Uge 34: Medhjælp til Plan for Fiskepleje i Gudenå, delområde 2 – 2019

Fredag 23. august
Mausing Møllebæk (217, 218, 219 og 220)
Hinge Å (222)
Serup Bæk (226)
Haurbæk (247)
Møllebæk (249)

Uge 35: Medhjælp til Plan for Fiskepleje i Gudenå, delområde 2 – 2019

Mandag 26. august
Lemming Å (228, 229, 230, 231, 232, 233 og 234)

Tirsdag 27. august
Skægkær Bæk (235 og 236)
Sejling Bæk (238 og 238a)
Ødemølle Bæk (242, 243, 244 og 245)

Onsdag 28. august
Blindbæk (250)
Naderup Bæk (253, 254 og 255)
Ans Bæk (256 og 257)
Skelbæk (258)

Uge 36: Medhjælp til Plan for Fiskepleje – Gudenå, mellem Mossø og Tange Sø

Mandag 2. september
Mølledal Bæk (24,25,26)
Rødebæk (86,87)
Sugebæk (94)

Tirsdag 3. september
Hulbæk (95,96,93,92)
Jenskær Bæk (91)
Funder Å (98)

Onsdag 4. september
Funder Å (99,100,101,102)
Kalkensbæk (105,106)

Torsdag 5. september
Funder Å (103, 104)
Sivedal Bæk (109)
Sandemandsbæk (110,111, 112)
Lyså (113)

Fredag 6. september
Lyså (114, 114a)
Lysbro Bæk (115)
Højkol Bæk (81)
Ildal Bæk (77)
Løndal Bæk (60)

Der er mange faktorer som påvirker forløbet af elektrobefiskningerne. Derfor er tidspunktet for befiskningen i de enkelte vandløb behæftet med en stor usikkerhed, og er derfor kun vejledende.

Medhjælp vil blive kontaktet eftermiddag/aften dagen før med henblik på at aftale tidspunkt og mødested. Såfremt man bliver forhindret skal det meddeles hurtigst muligt på tlf. 2712 9402 (Andreas Svarer).

Vel mødt
Vandplejeudvalget v. Morten B. Nielsen, Nils Thorup og Thomas Hogaard